Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Stimuleringsregeling bovenlokale evenementen (tijdelijk) op = op

 
Organiseert u in 2010 of 2011 een grootschalig (volks)cultuur en / of sport- muziekevenement en voldoet u aan bepaalde criteria, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een subsidie van de Provincie.

Beschrijving
Subsidie kan worden toegekend voor twee soorten categorieën:
a) Grootschalige (volks)culturele- en sportevenementen
b) Grootschalige muziekevenementen

Doelgroep
Verenigingen of stichtingen statutair gevestigd in Nederlands Limburg met statuten waaruit blijkt dat de vereniging of stichting actief is op het gebied van (volks)cultuur, sport of muziek en in het bezit is van een zogenaamde ANBI- of SBBI-status, conform de voorwaarden van de Belastingdienst. .

Doelstelling
Grootschalige evenementen met een bovenlokale uitstraling op het gebied van (volks)cultuur, sport en muziek, die in belangrijke mate worden georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers en die door de kredietcrisis minder sponsoren kunnen aantrekken en daardoor financieel in de knel raken, toch te laten plaatsvinden.

Beoordelingscriteria
Voor beide categorieën (a en b) gelden de volgende criteria:
- het evenement moet plaatsvinden in 2010 of 2011 in Nederlands Limburg
- het evenement moet een bovenlokale uitstraling hebben
- het bestuur van de vereniging of stichting moet onbezoldigd zijn
- het evenement moet worden georganiseerd door vrijwilligers
- de vereniging of stichting moet ook van de gemeente een financiële bijdrage ontvangen voor de vereniging of stichting als zodanig of voor het evenement

De regeling loopt van 1 februari 2010 tot 1 februari 2011.

Informatie over de regeling kunt u vinden op de website van de provincie Limburg.