Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Vrijwilligerswerk en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 
Vrijwilligerswerk en de Wmo lijkt op het eerste gezicht niet voor alle vrijwilligersorganisaties van belang. De nieuwe wet heeft vooral betrekking op de sectoren zorg en welzijn.

Toch zullen veel meer organisaties de effecten gaan merken van de nieuwe wet. Daarom heeft Vrijwilligerswerk.nl speciaal een Wmo-dossier ingericht voor vrijwilligersorganisaties en gemeenten. Voor gemeenten is er met de komst van de Wmo ook een hoop veranderd. Zo worden er in deze wet prestatievelden benoemd. Op een aantal gebieden moeten gemeenten een prestatie leveren. Eén van die werkgebieden is de ondersteuning van vrijwilligers. In dit dossier vindt u er achtergrondinformatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden over. Meer informatie op www.vrijwilligerswerk.nl/wmo