Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

30 jaar Algemene Hulpdienst Proteion Welzijn

 
De 32 vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst van Proteion Welzijn hebben genoeg redenen voor een feestje: in 2010 viert “hun hulpdienst” namelijk hun ‘parelen’ bestaan.

In de bloemetjes gezet 
Al gedurende 30 jaar bieden zij een soort georganiseerde burenhulp aan de inwoners van de gemeente Leudal en de voormalige gemeenten Heel en Thorn. De vrijwilligers bieden hulp als aanvulling en ter ondersteuning van professionele hulpverleners en mantelzorgers. Zij bezoeken bijvoorbeeld eenzamen, ontlasten mantelzorgers zodat zij ook eens een middagje eropuit kunnen en begeleiden mensen naar het ziekenhuis. “De mensen waaraan wij hulp bieden, zijn altijd enorm dankbaar hiervoor. Ze vinden het prachtig dat wij tijd voor hen maken”, aldus de jubilerende vrijwilligers. En inderdaad, op vrijwillige basis tijd voor elkaar maken is heden ten dage niet meer zo vanzelfsprekend. Daarom verdienen de vrijwilligers die dit mogelijk maken het, dat ze letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes worden gezet.

Viering
Op woensdag 21april jl. werd het jubileum gevierd bij “De Oude Smidse” in Baexem. Na de ontvangst met koffie werd deelgenomen aan een activiteit die voor de meesten nieuw was: glasmozaïken. Een heerlijk 3-gangen diner vormde het slotakkoord van deze feestelijke dag. Een dag ook waarop er veel gelegenheid was om met elkaar bij te kletsen. Bijvoorbeeld over de start van de Algemene Hulpdienst vanuit het Dekenaal Religieuzen Beraad en vanuit de Hometeams in de gemeente Heel. 5 vrijwilligers weten hier vanaf het begin al over mee te praten. De heer Reijnen en de dames Kuijpers, Weites, Roijakkers en Skrabanja zijn al betrokken vanaf het eerste uur. Zij hebben in deze jaren vele hulpvragen weten te beantwoorden en niet zelden het vertrouwen van de medemens daadwerkelijk weten te winnen. “Vaak wisten wij meer dan wat de eigen kinderen te weten kwamen…”, aldus een van hen. Dit onderstreept nog maar eens de functie die dit vrijwilligerswerk in de voorbije jaren heeft gehad.

Afscheid van Leni Kuijpers
Tijdens het jubileumfeest werd ook afscheid genomen van één van de boegbeelden van de Algemene Hulpdienst: Leni Kuijpers heeft te kennen gegeven de Algemene Hulpdienst te zullen verlaten. Door de collega-vrijwilligers werd in dichtvorm een prachtige hommage aan haar gebracht. “Een luisterend oor, een hartelijk woord of gewoon een lief gebaar. Je eigen wegcijferend, stond jij al die jaren voor iedereen klaar!”, zo luidt een regel uit dit gedicht. En zo kennen wij Leni natuurlijk allemaal, die wij ook op deze plaats hartelijk willen danken voor haar enorme inzet voor de Algemene Hulpdienst! Deze dank en welgemeende felicitaties gelden natuurlijk ook voor de andere vrijwilligers in dit jubileumjaar. Proteion Welzijn hoopt dat de vrijwilligers deze vorm van “naoberhulp” nog lang voor de inwoners in onze regio mogen blijven doen!