Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Winnaars Vrijwilligersspeld Leudal bekend!

 
2011 is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. In het kader hiervan heeft de gemeente Leudal op een bijzondere manier, middels het uitreiken van de “Vrijwilligersspeld”, haar waardering uit willen spreken voor vrijwilligers(werk) binnen de gemeente Leudal.

Inwoners en organisaties konden vrijwilligers, projecten of organisaties, in een viertal categorieën, nomineren voor deze “Vrijwilligersspeld”. Alle inzendingen zijn door een jury beoordeeld en in elke categorie: Passie, Competentie, Verbinding en Innovatie zijn drie genomineerden geselecteerd. De inzendingen waren voor de jury aanleiding om een vijfde categorie toe te voegen, te weten Organisatie. Ook in deze categorie heeft de jury drie genomineerden geselecteerd. Na een zorgvuldige afweging heeft de jury tenslotte in elke categorie uit de drie genomineerden een winnaar gekozen.

Tijdens een feestelijke uitreiking op woensdag 7 december 2011 zijn de winnaars bekend gemaakt en kregen deze door burgemeester Verhoeven van de gemeente Leudal de welverdiende vrijwilligersspeld uitgereikt.

De winnaars van de Vrijwilligersspelden Leudal zijn:  

  • Categorie Passie: Dhr. en Mw. Moonen, genomineerd door “De Zonnebloem” afdeling Heibloem.
  • Categorie Competentie: Dhr. Herman Geraedts, genomineerd door Handboogvereniging “Vriendschap en Strijd”.
  • Categorie Verbinding: Dhr. Jan Kroneman, genomineerd door Dhr. Azizpour namens het AZC Baexem.
  • Categorie Innovatie: Mw. Door Vercoulen-Verdonschot, genomineerd door Stichting energy Roggel.
  • Categorie Organisatie: Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen Ell, genomineerd door Dhr. Boonen namens de Dorpsraad Ell.

 

 
Alle genomineerden voor de Vrijwilligersspelden