Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) op maandag 9 mei 2011

 
De Drank- en horecawet schrijft voor dat verenigingen met een drank- en horecavergunning ervoor moeten zorgen dat barvrijwilligers beschikken over het certificaat Instructie Verantwoord Alcoholgebruik/IVA.

De Voedsel en Warenautoriteit heeft inspecteurs aangesteld die specifiek kantines en andere clubgebouwen bezoeken waar alcohol geschonken wordt. Er wordt met name gekeken of er geen alcohol geschonken wordt aan jongeren onder de 16 jaar. Alcohol op jonge leeftijd kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de jongeren. Hoe hiermee om te gaan binnen uw verenigiging wordt in de instructie behandeld.

Op maandag 9 mei 2011 vindt van 19.30 tot 21.30 uur een IVA-cursus plaats bij Proteion Welzijn, Dorpstraat 32 te Baexem. De cursus zal verzorgd worden door een medewerkster van de GGZ-groep Noord-en Midden-Limburg.
De kosten bedragen € 7,50 per persoon.

U kunt zich tot 27 april 2011 aanmelden voor deze avond door middel van bijgaand inschrijfformulier te retourneren aan Proteion Welzijn, Steunpunt Vrijwilligers, Dorpstraat 32, 6095 AH Baexem, of per mail aan paulinejorissen@proteion.nl

Inschrijfformulier downloaden