Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Vrijwilligersspeld Leudal

 
2011 is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. In het kader hiervan wil de gemeente Leudal op een bijzondere manier, middels het uitreiken van de “Vrijwilligersspeld”, haar waardering uitspreken voor vrijwilligers(werk).

Hoe werkt het?
Inwoners en organisaties kunnen vrijwilligers, projecten of organisaties, in een viertal categorieën, nomineren voor de “Vrijwilligersspeld”. Alle inzendingen worden door een jury beoordeeld. Deze kiest vervolgens in elke categorie een winnaar, die de speld ontvangt tijdens een feestelijke uitreiking op woensdag 7 december 2011. Hiervoor worden alle genomineerden uitgenodigd.

Vier categorieën

Een vrijwilliger, een project of een organisatie kunt u nomineren voor één van de volgende vier categorieën:
Passie
Welke vrijwilliger legt zijn hart en ziel in zijn vrijwilligerswerk? Denk hierbij aan mensen die uitblinken in bevlogenheid, in motivatie en doorzettingsvermogen. Mensen die zich vanuit hun passie hard maken voor de zaak.
Competentie
Welk(e) project/organisatie stimuleert/organiseert activiteiten waardoor vrijwilligers/medewerkers/doelgroepen leren ontdekken wat hun kwaliteiten/talenten zijn en heeft daarmee in zijn werkwijze duidelijk aandacht voor de talentontwikkeling van individuen.
Verbinding
Welk(e) vrijwilliger/project/organisatie brengt partijen, mensen, groepen en/of organisaties bij elkaar om te laten zien wat men voor elkaar kan beteken. Wie is het beste in het met elkaar verbinden van mensen?
Innovatie
Welk(e) vrijwilliger/project/organisatie is het meest vernieuwend, met andere woorden doet iets wat (in de gemeente) nog niet eerder is gedaan of nog niet op die manier. Denk aan een nieuwe manier van werken, een nieuwe doelgroep, nieuwe samenwerking etc.

Aanmelden?

U kunt uw nominatie tot en met vrijdag 14 oktober, middels het te downloaden formulier, kenbaar maken bij het Steunpunt Vrijwilligers, p.a. Proteion Welzijn, Dorpstraat 32, 6095 AH Baexem.