Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Sneeuwruimen in Leudal door en voor dorpsgenoten

 
Proteion Welzijn is in samenwerking met de gemeente Leudal een proef gestart met het sneeuwvrij maken van trottoirs bij en toegangswegen naar de woningen van burgers met een beperking.

Vrijwilligers van verenigingen in de kernen Ittervoort en Neer zijn in december voorzien van een sneeuwschep en veiligheidshesje om zich vanaf dat moment optimaal te kunnen kwijten van deze taak. Na sneeuwval mobiliseren de contactpersonen van de betreffende verenigingen de eigen vrijwilligersgroep om de trottoirs en toegangswegen vrij te maken. Waar nodig worden de vrijwilligers ondersteund door Proteion Welzijn. “Door deze inzet van vrijwilligers kunnen kwetsbare burgers zonder problemen toegang verkrijgen tot hun woning en zo zelfstandig blijven functioneren. Doordat dorpsgenoten zich op deze wijze voor elkaar inzetten, wordt bovendien de maatschappelijke betrokkenheid bevorderd en het vrijwilligerswerk in de gemeente Leudal gestimuleerd”, aldus Pauline Jorissen van het Steunpunt Vrijwilligers van Proteion Welzijn. 
 

Let it snow...
 Bij de start van deze proef, die duurt tijdens de hele winterperiode 2010-2011, kon natuurlijk niet worden voorzien dat ook vrijwel meteen de daad bij het woord gevoegd zou moeten worden… Vele meters sneeuw zijn inmiddels geruimd om, veelal oudere, inwoners van een aantal vooraf uitgekozen straten in Ittervoort en Neer bereikbaar te houden voor anderen. Zeker met het oog op de huidige en toekomstige feestdagen is dit van belang. Bij het horen van “Let it snow” en “Leise rieselt der Schnee” staan vanaf nu dus een aantal mensen extra paraat…!