Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Vrijwilligers geëerd voor sneeuwruimen in Neer en Ittervoort

 
Baexem, 24 maart 2011 - De winter is officieel ten einde en daarmee ook de pilot sneeuwruimen in Neer en Ittervoort. Tijdens de afgelopen wintermaanden mobiliseerden Proteion Welzijn en de gemeente Leudal een groep vrijwilligers om trottoirs en toegangswegen sneeuwvrij te maken voor inwoners die dat niet zelf konden. Wethouder Mart Janssen sloot op de eerste lentedag de pilot af met een dankwoord aan de vrijwilligers en hoopt op “een sneeuwbaleffect”.

Er was geen betere winter om te starten met de pilot sneeuwruimen in Neer en Ittervoort. Op initiatief van de gemeente Leudal mobiliseerde het Steunpunt Vrijwilligers van Proteion Welzijn acht vrijwilligers die telkens na de sneeuwval de kou in gingen om ouderen en inwoners met een beperking te helpen bij het sneeuwvrij maken van hun trottoirs en paden. Op maandag 21 maart 2011 - de eerste lentedag - liep de pilot officieel ten einde en bedankte wethouder Mart Janssen de vrijwilligers: “Dankzij de inzet van deze mannen kon een kwetsbare groep inwoners ondanks het barre winterweer zelfstandig blijven functioneren en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Ik ben enorm trots dat er mensen zijn die zich inzetten voor hun dorpsgenoten en ik hoop op een ‘sneeuwbaleffect’; zien helpen, doet helpen.”

Wethouder Mart Janssen zette de vrijwilligers passend in het zonnetje vanwege hun inzet tijdens de sneeuwval eerder dit jaar.

Inwoners zeer dankbaar
 “De inwoners van Neer en Ittervoort die gebruik hebben gemaakt van de sneeuwruimservice en laten weten zeer dankbaar te zijn, laat Pauline Jorissen van Proteion Welzijn weten. “In de winter van 2011-2012 krijgt de pilot dan ook zeker een vervolg, mits er voldoende vrijwilligers bereid zijn om de kou te trotseren voor hun dorpsgenoten. Ook Roggel, Haelen en Baexem gaan dan meedoen, vrijwilligers staan hier al klaar met hun sneeuwschoppen. Als vrijwilligers uit andere dorpen zich melden, kunnen we ook daar beginnen.” Meer informatie is verkrijgbaar bij het Steunpunt Vrijwilligers van Proteion Welzijn, tel. (0475) 453 033.