Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Vrijwilligersspeld Leudal 2012

 
Iedere dag weer zetten vele vrijwilligers in de gemeente Leudal zich in voor mens en maatschappij. Dit doen zij zonder dat zij hier iets voor terug verwachten. Het gemeentebestuur van de gemeente Leudal hecht veel waarde aan het werk dat deze vrijwilligers verzetten. Met de jaarlijkse uitreiking van een vrijwilligersspeld wil zij die waardering nog eens extra onderstrepen.

Hoe werkt het?
Tot en met zondag 18 november 2012 kan iedereen uit de gemeente Leudal een individuele vrijwilliger of een organisatie voordragen voor deze onderscheiding. Het gaat daarbij om inwoners die in Leudal als vrijwilliger actief zijn in bijvoorbeeld sportverenigingen, in de hulpverlening, in belangenorganisaties of in actiegroepen, natuur en recreatie, enzovoort. Dit hoeven niet perse inwoners te zijn die al vele jaren in het bestuur van een vereniging zitten. Het kunnen ook jonge mensen zijn die met vrijwillige inzet op korte termijn iets (groots) hebben bereikt en daarmee een voorbeeld zijn voor andere inwoners van de gemeente Leudal. Naast individuen kunnen ook organisaties genomineerd worden. Organisaties waarin veel vrijwilligers actief zijn en die mede dankzij deze vrijwillige inzet veel betekenen voor mens of maatschappij.

Aanmelden voor de speld
Op de website www.vrijwilligersspeldleudal.nl kan men individuen of organisaties nomineren. Een onafhankelijke jury beoordeelt wie dit jaar de speld in ontvangst mag nemen.

Feestelijke uitreiking
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 13 december 2012 wordt de vrijwilligersspeld uitgereikt.

Heeft u nog vragen dan kunt u zich wenden tot het Steunpunt Vrijwilligers van de gemeente Leudal, uitgevoerd door Proteion Welzijn. Telefoon 0475-453033 of email paulinejorissen@proteion.nl