Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Workshop “Leren van elkaar” oogst succes

 
De onlangs door het Steunpunt Vrijwilligers Leudal georganiseerde workshop “Leren van elkaar” is een groot succes geworden. De deelnemende organisaties waren onverdeeld positief en bijzonder enthousiast over dit initiatief. Ze drongen na afloop aan op een vervolg van de workshop en pleitten voor meer diepgang en meer tijd om ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast hadden de deelnemers behoefte aan uitgebreidere informatie over vrijwilligersverzekeringen, de functie van het Wmo-loket in relatie tot vrijwilligerswerk en vrijwilligersvergoedingen.

Terwijl sommige verenigingen ogenschijnlijk moeiteloos vrijwilligers aantrekken, worstelen andere organisaties al jaren met het probleem voldoende vrijwilligers te werven om zodoende de zaak draaiende te houden. Teneinde een oplossing voor deze lastige kwestie te bewerkstelligen is de workshop “Leren van elkaar” ontwikkeld, met het onderzoek “Leren van elkaar” van het Verwey-Jonkerinstituut als aanleiding. Dit onderzoek is door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)geïnitieerd om het probleem van te weinig vrijwilligers en weinig (intersectorale) samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties aan te pakken en daarin van elkaar te leren.In Leudal werd onlangs de workshop “Leren van elkaar” aangeboden door het Steunpunt Vrijwilligers Leudal. Centraal hierin stond het leren van elkaar. Op deze avond werd onder meer informatie verschaft over de wijze waarop organisaties en verenigingen vrijwilligers vinden en binden, alsmede de wijze waarop ze elkaar onderling kunnen versterken en samenwerken. Tijdens de workshop vond veel informatieoverdracht plaats en wisselden (bestuurs-)leden van vrijwilligersorganisaties tips en ideeën uit. In totaal namen er 23 personen deel aan de workshop. Deze deelnemers vertegenwoordigden in totaal 15 organisaties uit de gemeente.De workshop werd verzorgd door mevrouw P. Prinssen, werkzaam bij adviesbureau Move Me Advies Welzijn. Mevrouw Prinssen is al jaren actief op het gebied van het vrijwilligerswerk in Limburg.