Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

IVA-cursus 2013

 
De Drank- en horecawet schrijft voor dat verenigingen met een drank- en horecavergunning ervoor moeten zorgen dat bar-vrijwilligers beschikken over het certificaat Instructie Verantwoord Alcoholgebruik/IVA.

De Voedsel en Warenautoriteit heeft inspecteurs aangesteld die specifiek kantines en andere clubgebouwen bezoeken waar alcohol geschonken wordt. Er wordt met name gekeken of er geen alcohol geschonken wordt aan jongeren onder de 16 jaar. Alcohol op jonge leeftijd kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de jongeren. Hoe hiermee om te gaan binnen uw vereniging wordt in de instructie behandeld.

Op donderdag 21 november 2013 vindt van 19.00 tot 21.00 uur een IVA-cursus plaats bij Proteion Welzijn, Dorpstraat 32 te Baexem. De cursus zal verzorgd worden door een medewerkster van de GGZ-groep Noord-en Midden-Limburg.
De volgende onderwerpen worden besproken:

  • kennis over alcohol en de gevolgen van alcoholgebruik
  • bestuursreglement alcoholverstrekking voor sportkantines
  • bespreking van praktijkvoorbeelden aan de hand van een video.

De kosten bedragen € 7,50 per persoon.

U kunt zich tot vrijdag 15 november 2013 aanmelden voor deze avond door middel van bijgaand inschrijfformulier te retourneren aan Proteion Welzijn, Steunpunt Vrijwilligers, Dorpstraat 32, 6095 AH Baexem, of per mail aan paulinejorissen@proteion.nl