Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd: ook een wens van uw vereniging?

 
Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn, hebben veel verenigingen problemen om voldoende en geschikte vrijwilligers te vinden. De krimp in Limburg gaat de komende jaren nog een extra druk leggen op het vrijwilligerswerk. De leeftijdscategorie 40 – 65 jarigen zal de komende jaren sterk dalen, terwijl juist in deze categorie het grootste gedeelte van de vrijwilligers zit.

Om het tekort aan vrijwilligers aan te pakken is een methode ontwikkeld onder de naam “Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd”. De methodiek is in de afgelopen periode in Nederland onder een aantal verenigingen uitgeprobeerd. Uit deze “pilots” blijkt onder meer dat :

  • de gehanteerde werkwijze afgestemd is op de vaak beperkte tijd die verenigingsbestuurders hebben om zich bezig te houden met deze problematiek.
  • verenigingen in een korte tijdsperiode voldoende nieuwe vrijwilligers weten te werven.
  • verenigingen een toekomstbestendig vrijwilligersbeleid weten te ontwikkelen, waardoor ook nieuwe (maatschappelijke) kansen voor de verenigingen gerealiseerd kunnen worden.

Steunpunt Vrijwilligers Leudal wil verenigingen in de gelegenheid stellen gebruik te gaan maken van de bovengenoemde methodiek.
We doen dit in twee fasen namelijk door middel van het organiseren van een algemene workshop en aansluitend het organiseren van een 4-tal werkbijeenkomsten voor verenigingen die zich de methodiek verder eigen willen maken. Vermeld hierbij kan worden dat het Steunpunt vrijwilligers Leudal de deelnemende verenigingen in praktische zin zal ondersteunen bij de uitvoering.

De algemene workshop zal plaatsvinden op donderdag 28 november 2013 om 19.30 uur bij Proteion Welzijn, Dorpstraat 32 te Baexem.
Deze workshop wordt gegeven door een medewerker van Huis voor de Sport.
Doordat de digitale vacaturebank Klikleudal.nl door Jan Linders uitgekozen is als Goed Doel, kunnen wij u de workshop en cursus gratis aanbieden.

Programma:
19.30 uur Ontvangst
19.45 uur Verdieping van de methode Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd.
21.00 uur Sluiting

We willen vooraf graag een indruk hebben over het aantal deelnemers aan de workshop en verzoeken u daarom uw komst vooraf te melden door middel van het bijgevoegde aanmeldingsformulier (zie bijlage).

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Pauline Jorissen | Proteion Welzijn /de Zorgondersteuner
T 0475 453033 | F 0475 – 453053 M 06-15826686
E paulinejorissen@proteion.nl | I www.proteionwelzijn.nl

Folder Leaflet