Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Winnaars Vrijwilligersspeld Leudal 2013

 
Iedere dag weer zetten vele vrijwilligers in de gemeente Leudal zich in voor mens en maatschappij. Dit doen zij zonder dat zij hier iets voor terug verwachten. Het gemeentebestuur van de gemeente Leudal hecht veel waarde aan het werk dat deze vrijwilligers verzetten. Met de jaarlijkse uitreiking van een vrijwilligersspeld wil zij die waardering nog eens extra onderstrepen.

Inwoners en organisaties konden individuele vrijwilligers, projecten of organisaties nomineren voor deze “Vrijwilligersspeld”. Alle inzendingen zijn door een jury beoordeeld en in beide categorieën: Individuele Vrijwilligers en Projecten/Organisaties zijn de genomineerden geselecteerd.
Ten aanzien van de categorie individuele vrijwilligers viel vooral het aantal ingediende voordrachten op. Wederom bleek dat in de gemeenschappen in Leudal overal actieve vrijwilligers zich inspannen voor de leefbaarheid. En ook de kwaliteit was navenant. Dit jaar is daardoor het aantal genomineerden geen drie, maar vijf personen. Uit deze vijf genomineerden zijn twee winnaars geselecteerd.
Binnen de categorie projecten/organisaties heeft de jury drie inzendingen genomineerd en lang is gesproken over de vraag wie de winnaar zou moeten worden binnen deze categorie. Alle drie de organisaties hebben zeer aansprekende werkzaamheden verricht, zijn uit zichzelf tot wasdom gekomen en kennen een groot draagvlak.
Nogmaals, de keuze was uiterst moeilijk.

Tijdens een feestelijke uitreiking op donderdag 12 december 2013 in de raadszaal zijn de winnaars bekend gemaakt en kregen deze door burgemeester Verhoeven van de gemeente Leudal de welverdiende vrijwilligersspeld uitgereikt.De winnaars van de Vrijwilligersspelden Leudal 2013 zijn:
Categorie Individuele Vrijwilliger: mevrouw Brouwers-Aendekerk uit Baexem, genomineerd door Kerkbestuur Parochie St. Johannes de Doper, en mevrouw Jolanda Henskens uit Baexem, genomineerd door de heer Wim Kloth.
Categorie Projecten/Organisaties: Vrijwilligers Stichting de Vrolijkheid AZC Baexem, genomineerd door Annemarie Joosten.