Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verandert 2015

 
Het kabinet wil de langdurige zorg hervormen. Er komt een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten worden verantwoordelijk voor de Wmo 2015.

De Wmo bestaat sinds 2007 en wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland.
Het doel is kortweg om mensen zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. Het gaat voornamelijk om ouderen, mensen met psychische problemen en gehandicapten.
Gemeenten zijn verplicht om mensen met een beperking te compenseren door het aanbieden van voorzieningen. De inwoners hebben per gemeente de keuze tussen een persoonsgebonden budget (pgb) of hulp in natura. Met een pgb ontvangt de inwoner een bepaald budget, waarmee zelf hulp en/of zorg ingekocht kan worden. Bij zorg in natura is het mogelijk om van de gemeente bijvoorbeeld een rolstoel in bruikleen te krijgen.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Gemeenten bepalen zelf hoe de uitvoering van de Wmo wordt geregeld en het kan dus per gemeente verschillen. De kosten voor de uitvoering van de Wmo worden gefinancierd uit belastinggeld.

Voor meer informatie over de Wmo en de veranderingen in 2015, kiik op zorgwijzer.nl of rijksoverheid.nl.
      Rijksoverheid.nl