Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Maatjes in Leudal

 
Participatie! Eigen kracht! Iedereen doet mee! Maar soms even niet, en wat dan?

Hoe zou Nederland er uitzien zonder VRIJWILLIGERS ? De kans is dan erg groot dat welzijnsdiensten, verenigingen, sport- en hobbyclubs onbetaalbaar worden of helemaal niet meer kunnen bestaan. Er kan nauwelijks meer iets georganiseerd worden in de buurt en veel mensen belanden in een sociaal isolement.

Sociaal isolement komt veel vaker voor dan we denken, ook in Leudal. Op sociale media en in reclames lijkt het alsof iedereen een druk, spannend leven heeft met veel sociale contacten. Een beeld dat doorgaans niet overeenkomt met de realiteit. Eén op de drie mensen voelt zich vaak erg alleen, door welke oorzaak dan ook!

Ondanks de vele initiatieven die er zijn ontstaan om elkaar te willen helpen, in eigen buurt of onder de vlag van een organisatie, is er toch vaak zoveel eenzaamheid achter de voordeur. Het is voor veel mensen moeilijk om tijdig “aan de bel” te trekken, om de eigen kwetsbaarheid te laten zien, en de drempel ligt vaak te hoog om hulp/aandacht te durven vragen. Een reikende hand van een maatjesvrijwilliger kan op zo’n moment van onschatbare waarde zijn.

Het is daarom belangrijk dat er een brug geslagen wordt tussen deze initiatieven en de wens om eenzaamheid achter de voordeur te doorbreken. Er zijn genoeg mensen die het alleen net niet redden. Er is behoefte aan ondersteuningof net dat kleine duwtje in de rug om in je eigen sociale omgeving mee te doen. Als vrijwilliger kunt u hierin veel betekenen. U kunt een luisterend oor bieden of juist die ondersteuning geven die nodig is om iemand uit zijn isolement te halen. Denk bijv. aan samen wandelen, meegaan naar een middagactiviteit, of helpen om met anderen in contact te komen.

Veel mensen zijn bereid te helpen, maar vaak in incidentele gevallen. Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde mensen die voor de langere termijn een ander willen ondersteunen of begeleiden in een één op één contact. Natuurlijk staat u er niet alleen voor, maar werkt u vanuit een team dat houvast en waar nodig ook scholing biedt (denk bijvoorbeeld aan mensen met psychiatrische achtergrond).

Spreekt dit u aan en heeft u interesse om als vrijwilliger samen in een team aan de slag te gaan? Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op met de werkgroep “Maatjes in Leudal” via de medewerkers van Steunpunt Vrijwilligers Klik Leudal, tel. 0475-453033 of via de mail info@klikleudal.nl.

Werkgroep “Maatjes in Leudal” is een groep van vrijwilligers en organisatiesdie samenwerken om een brug te slaan tussen vele initiatieven die er georganiseerd zijn in Leudal en anderzijds eenzaamheid achter de voordeur bij de mensen. We zijn gericht op participatie en het versterken van eigen kracht.

De huidige werkgroep bestaat uit Vrijwilligersvereniging Humanitas, Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Eigen-Wijs in Zorg, Steunpunt Vrijwilligers Klik Leudal, Vrijwillige Thuis Hulp en Synthese.