Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Ontheffing sollicitatieplicht bij vrijwilligerswerk en mantelzorg

 
In overleg met uw werkcoach kunt u misschien een half jaar ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen.

Dit kan als u:

Mantelzorg verricht
Mantelzorg is de noodzakelijke zorg voor een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving. Bijvoorbeeld een familielid. Hierbij gaat het om zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg.

Vrijwilligerswerk doet
Vrijwilligerswerk is onbetaald werk voor bijvoorbeeld een liefdadigheidsinstelling. Om de ontheffing te krijgen moet het vrijwilligerswerk noodzakelijk zijn om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast moet u minstens 20 uur per week aan dit vrijwilligerswerk besteden.

Het UWV kan uw ontheffing van de sollicitatieplicht verlengen met 6 maanden. Na 1 jaar is een verlenging mogelijk met steeds 1 maand. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Bron: Rijksoverheid