Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van

 
Zorg dat minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking veilig kunnen spelen en sporten.

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie waar vrijwilligers met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken, hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Als bestuur kunt u direct aan de slag met de toolkit In veilige handen, de toolkit Beleid seksuele intimidatie of de toolkit Een veilige kerk.

http://www.maakereenpuntvan.nl/