Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Vier manieren om extra inkomsten te genereren

 
...en de knelpunten die vrijwilligersorganisaties hierbij tegenkomen.

De overheidssubsidies voor vrijwilligersorganisaties nemen af. Om dit te compenseren, zijn vrijwilligersorganisaties vaak op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Vereniging NOV onderzocht het verloop van die zoektocht onder 234 organisaties. En de knelpunten die zij hierbij tegenkomen, zoals de ingewikkelde subsidieaanvraagprocedures, de uitgebreide verantwoording en de beperking op de verhuur van de eigen ruimten.

http://www.movisie.nl/artikel/vier-manieren-om-extra-inkomsten-te-genereren