Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Bijeenkomst

 
"Ik ben niet zo’n typische vrijwilliger!" "Ze houden banen bezet!" "Dat is écht niks voor mij!" We nodigen jou van harte uit om samen met ons in gesprek te gaan over het thema: "Vrijwilligers en vrijwilligerswerk" Er is binnen de gemeente Leudal al veel inzet van organisaties en dorps- en burgerinitiatieven. Daarnaast is gebleken dat er nog een gemis is aan een totaalaanbod voor vrijwilligershulp in alle kernen van de gemeente én voor alle verschillende mensen die hulp vragen. Daarom hebben enkele organisaties de handen ineen geslagen met het plan om een brug te slaan tussen vraag en aanbod en waar nodig het aanbod aan te vullen. Met elkaar in gesprek gaan is een eerste stap.

Er bestaan veel (voor-)oordelen over vrijwilligerswerk. Soms is er sprake van een eenzijdig beeld. Kan vrijwilligerswerk verplicht worden bij ontvangst van een uitkering? Wat voor soort vrijwilligerswerk is er te doen in Leudal? Maar wist je dat vrijwilligerswerk jou ook veel kan opleveren? Denk aan het vergroten van je netwerk door het leggen van nieuwe contacten, nieuwe kennis opdoen, nieuwe vaardigheden leren, opleidingen en trainingen volgen of het werken in teamverband.

Meer informatie? Op 24 november a.s. houden we in het Businesscenter Roggel een informatiebijeenkomst waar wij ons plan uitgebreid toelichten en antwoorden gaan geven op alle vragen die je hebt.

Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur: Ontvangst 10.30 uur: * Opening en introductie van onze aanpak * Interactief gedeelte aan de hand van enkele stellingen * Een vrijwilliger aan het woord * Een vrijwilligersorganisatie aan het woord * Afspraken, evaluatie en afsluiting 12.30 uur: Gelegenheid tot napraten met koffie en een broodje .

Heb je interesse om mee te praten?

Wil je graag je mening delen? Meld je dan nu aan voor deze informatiebijeenkomst. Stuur uiterlijk 17 november a.s. een mail met je contactgegevens naar Y.Reijnders@synthese.nl Wij ontmoeten jou graag!

Gemeente Leudal, Synthese, PSW, Algemeen Maatschappelijk Werk, Steunpunt Vrijwilligers Leudal/Klikleudal en Eigen-Wijs in Zorg.