Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Feiten en cijfers Vrijwillige inzet

 
Samenvatting van het verslag "Feiten en cijfers Vrijwillige inzet" van de website van Movisie.

Hoeveel vrijwilligers zijn er?
In 2015 berekent het CBS dat 49% van de Nederlanders minimaal een keer per jaar vrijwilligerswerk verricht. Dit is niet significant anders dan in 2012. Voor zover in de cijfers van het CBS kan worden terugkeken lijkt het aantal uren dat een vrijwilliger (inclusief bestuursleden) aan het vrijwilligerswerk besteedt gelijk gebleven is sinds 2010. Gemiddeld besteden vrijwilligers 4 uur per week aan hun vrijwilligerswerk.

Wie zijn de vrijwilligers?
Vrijwilligerswerk wordt in Nederland het meest gedaan door mensen tussen de 35 en 45 jaar op school, de sportvereniging of de buurt. Dit zijn ouders met jonge kinderen waarop een beroep gedaan wordt door de school en de sportvereniging. Ook de keuze voor vrijwilligerswerk voor de buurtactiviteiten is aan de kinderen gerelateerd.
Los van het aan de eigen kinderen gerelateerde vrijwilligerswerk en de maatschappelijke stage doen ouderen, hoger opgeleiden, met een kerkelijke achtergrond vaker vrijwilligers werk. Inwoners van een van de grote steden en mensen met een islamitische achtergrond doen minder vaak vrijwilligerswerk. In de cijfers van CBS over 2012 en 2013 is een afname van het vrijwilligerswerk door ouderen tussen de 65 en 75 te zien.

Wat doen de vrijwilligers?
Meer dan driekwart van het vrijwilligerswerk bestaat uit uitvoerend-ondersteunend werk en ruim een kwart uit bestuurswerk. Kantoorwerk en administratie, bezoek en gezelschap houden, het bieden van vervoer, therapeutische activiteiten of verzorging zijn minder populair geworden onder vrijwilligers in 2013. Er is een stijging te zien van het aandeel van de vrijwilligers dat bezig is met fondsenwerving / collecteren, met belangenbehartiging en met het geven van persoonlijk advies.

Waarom doen ze vrijwilligerswerk?
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het overgrote deel meestal of altijd plezier heeft in het vrijwilligerswerk.
Meer dan de helft van de vrijwilligers (54%) is van mening dat vrijwilligerswerk hen nieuwe inzichten verschaft. Iets meer vrijwilligers vinden dat ze door vrijwilligerswerk kunnen laten zien dat zij het belangrijk vinden om andere mensen te helpen (58%). Meer dan de helft van de vrijwilligers vinden dat ze via het vrijwilligerswerk nieuwe dingen leren op een praktische wijze (54%). Ongeveer de helft van de vrijwilligers zegt dat vrijwilligerswerk hun het gevoel geeft dat ze ergens belangrijk voor zijn. Minder vrijwilligers (35%) vinden dat vrijwilligerswerk een prettige afleiding is van de eigen problemen en dat vrijwilligerswerk goed staat op het CV (36%).

Voor het volledige verslag
"Feiten en cijfers Vrijwillige inzet"
verwijzen wij u graag naar de website www.movisie.nl