Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Wist je dat:....

 
Wetenswaardigheden over vrijwilligerswerk

 

♦ Helft van de 15-plussers vrijwilliger is

♦ Sportverenigingen meest populair zijn onder vrijwilligers

♦ Vrijwilligers gemiddeld 4 uur per week aan vrijwilligerswerk besteden

♦ Meerderheid van vrijwilligers gevraagd is

♦ Vrouwelijke vrijwilligers vaak actief op school zijn, mannelijke in sportclubs

♦ Je de meeste vrijwilligers vindt onder de 35- tot 45-jarigen,
   de minste onder de 75-plussers

♦ Mensen met een partner vaker vrijwilliger zijn dan mensen zonder partner

♦ Hoogopgeleiden vaker vrijwilliger zijn dan lager opgeleiden

♦ Autochtonen vaker vrijwilliger zijn dan allochtonen

♦ Kerkelijken vaker vrijwilliger zijn dan niet-kerkelijken

♦ Hoge inkomens actiever als vrijwilliger zijn dan lagere inkomens

♦ Werkenden vaker vrijwilliger zijn dan mensen zonder baan

♦ Minder vrijwilligers in stad dan op platteland actief zijn


Bron: CBS – “Wie doet vrijwilligerswerk”
Klik op het logo