Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Meeste vrijwilligers actief voor sportverenigingen

 
Ongeveer de helft van de bevolking van 15 jaar of ouder heeft zich in 2014 minstens één keer als vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. De meeste vrijwilligers zijn actief voor een sportvereniging, de minste voor politieke partijen. Dat meldt CBS.

Vrijwilliger gemiddeld 4 uur per week in de weer
Mensen van 15 jaar of ouder die vrijwilligerswerk doen, spenderen daar gemiddeld 4 uur per week aan. Dit is de afgelopen jaren vrijwel niet veranderd. Het aandeel dat in een periode van vier weken vrijwilligerswerk heeft gedaan - 30 procent - is evenmin veranderd. Wel daalde het aandeel vrijwilligers in 2014 licht ten opzichte van 2012; van 50 naar 48 procent.

Vrouwen helpen op school, mannen op de sportclub
Het aandeel vrijwilligers is onder vrouwen en mannen even groot. Hun activiteiten verschillen wel. Vrouwen zijn vaker actief op de school van hun kinderen, mannen helpen vaker op de sportvereniging. Onder laagopgeleiden is het aandeel vrijwilligers 31 procent, onder universitair geschoolden is dit aandeel met 62 procent twee keer zo groot.

Meeste vrijwilligers in de Achterhoek en Zuid-Friesland
Bijna 6 op de 10 inwoners van 15 jaar of ouder in de Achterhoek en Zuid-Friesland zijn actief als vrijwilliger. In de regio’s Den Haag, Groot-Rijnmond en in Zuid-Limburg ligt dit aandeel met 4 op de 10 het laagst. Opvallend zijn de grote verschillen binnen de provincie Limburg. In Zuid-Limburg is 41 procent actief als vrijwilliger, in Midden-Limburg 45 procent en in Noord-Limburg 52 procent.

Aandeel onder de bevolking van 15 jaar of ouder dat vrijwilligerswerk doet naar COROP-gebied , 2012/2014

   

Bron: Sociale samenhang 2015. Wat ons bindt en verdeelt