Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

PSW zet mensen in hun kracht

 
PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) ondersteunt kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking die begeleiding nodig hebben bij wonen, werken, dagbesteding, onderwijs en vrije tijd.

Dat ieder mens een volwaardige plaats in onze samenleving verdient, vinden wij vanzelfsprekend. Iedereen telt mee is dan ook geen streven maar een uitgangspunt. Op welke manier dat kan, is voor iedereen anders. Dat betekent dat we elke dag opnieuw met andere uitdagingen, dromen en talenten te maken hebben.

Vrijwilligers zijn onmisbaar

PSW kan niet zonder vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde voor de kwaliteit van bestaan van onze cliënten. Vrijwilligers verrichten de meest uiteenlopende taken. Zij maken extra aandacht en activiteiten mogelijk en dragen eraan bij dat cliënten meer mee kunnen doen in de maatschappij. Iedereen kan vrijwilliger worden: man, vrouw, jong, oud en ongeacht opleiding of ervaring met de doelgroep. Belangrijker zijn de passie, betrokkenheid en inzet.

Meer weten over de mogelijkheden binnen PSW om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Kijk dan op www.werkenbijpsw.nl

Ook is het Steunpunt Vrijwilligers Klikleudal met hun website www.klikleudal.nl altijd bereid mee te helpen in de zoektocht naar geschikt vrijwilligerswerk.