Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Nationale Vrijwilligersdag

 
VRIJWILLIGERS ------------------ Onmisbaar voor de samenleving De nationale vrijwilligersdag, jaarlijks op 7 december, is een dag waarop de vele vrijwilligers in ons land extra in het zonnetje worden gezet. Ook in de gemeente Maasgouw doen talrijke vrijwilligers waardevol werk dat de gemeenschap hard nodig heeft. Het Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw, beter bekend als klikmaasgouw.nl besteedt hier jaarlijks aandacht aan door twee aan het Steunpunt gerelateerde organisaties te bezoeken en samen met hen stil te staan bij de onderlinge samenwerking.

Veel mensen realiseren zich niet dat er zoveel mensen zijn die zich belangeloos inzetten. Het wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Gelukkig maar! Toch verdienen zij volgens het Steunpunt Vrijwilligers Maasgouw extra aandacht en een steuntje in de rug. Zonder de belangeloze inzet van vrijwilligers is het voor veel zorginstellingen, (sport-)verenigingen, buurthuizen en vele andere organisaties onmogelijk om hun belangrijke maatschappelijke functie goed te kunnen uitoefenen. Soms zichtbaar, maar vaker nog als stille kracht op de achtergrond dragen vrijwilligers bij aan een sociale, betrokken en levendige samenleving.

Inwoners van Maasgouw die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk, maar nog niet precies weten welk vrijwilligerswerk bij hen past, kunnen een afspraak maken met een medewerker van het Steunpunt. Zij kunnen hiervoor ook kijken op www.klikmaasgouw.nl en zich persoonlijk digitaal aanmelden.

In Nederland zijn ruim 5,5 miljoen vrijwilligers actief, zo’n 44% van alle volwassen Nederlanders. Daarmee staat Nederland internationaal aan de top.