Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Laten we het vrijwilligerswerk AVG-bestendig maken

 
25 oktober 2017

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. Hoe pak je zoiets nu aan? Ons netwerk Wet- & Regelgeving heeft een opstelhulp gemaakt zodat je zo eenvoudig mogelijk beleid kunt maken. Wat enorm zou helpen is natuurlijk als onze leden en anderen bijdragen met goede voorbeelden. Neem een kijkje bij de opstelhulpen.