Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Regels en wetten voor vrijwilligerswerk

 
Ongeveer de helft van alle Nederlanders is als vrijwilliger actief. Zij zijn onmisbaar binnen bijvoorbeeld sportverenigingen, verzorgingstehuizen, scholen, kerken en culturele instellingen. De overheid brengt onder andere de belangrijkste wetten en regels voor vrijwilligers in kaart. En organiseert ieder jaar landelijke vrijwilligersprijzen.