Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Het Oranje Fonds steunt initiatieven voor vluchtelingen

 
Wilt u als instantie net zoals het Oranje Fonds bijdragen aan de verbinding in de samenleving? Het Oranje Fonds financiert initiatieven en projecten van verenigingen waarbij vluchtelingen betrokken worden.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven die de sociale cohesie in het Koninkrijk der Nederlanden versterken. Ze doen dit met geld, kennis, contacten en met campagnes zoals Burendag en NLdoet. De organisatie vraagt de komende maanden bijzondere aandacht voor deze initiatieven en heeft daarom budget beschikbaar gesteld voor verenigingen om deze te ondersteunen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld taalcursussen bij u in de buurt of begeleiding bij het vinden van werk.

Bent u bijvoorbeeld een sportvereniging, culturele organisatie of een ander soort vrijwilligersorganisatie en wilt u zich inzetten voor vluchtelingen? Dien dan vóór 1 februari een aanvraag in voor een financiële bijdrage via de website van het Oranje Fonds.