Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Jolanda Henskens

Interview met Jolanda Henskens.

Deze keer hebben we een leuk interview met Jolanda Henskens. Jolanda doet sinds 6 jaar vrijwilligerswerk bij Proteion Welzijn / De Zorgondersteuner in Baexem en onder het genot van een kopje koffie vindt het interview dan ook op haar werkplek plaats. Destijds woonachtig in Baexem kreeg Jolanda, na een lange ziekteperiode, weer behoefte om meer in contact te komen met de buitenwereld. Ze trok de stoute schoenen aan en liep spontaan het gebouw van Proteion Welziin binnen met de vraag of ze daar vrijwilligers werk voor haar hadden. En dat hadden ze! Ze ging aan de slag op het secretariaat. De administratieve ervaring die ze in het verleden in haar eigen zaak voor woninginrichting had opgedaan kwam haar hierbij goed van pas. Werken op het secretariaat is dan ook haar hoofdtaak geworden en gebleven. Ze doet hier diverse werkzaamheden, ze is een duizendpoot en mensen maken graag gebruik van haar ervaring. Jolanda is iemand waar je gemakkelijk naar toe loopt om iets te vragen.

Daarnaast is Jolanda ook actief als vertrouwenspersoon voor vrijwilligers. Gelukkig wordt ze hier zelden of nooit voor ingezet, wat betekent dat er weinig tot geen problemen zijn op dat gebied. Jolanda zet zich tevens in als lid van de Cliëntenraad van Proteion. Ze is ook bezig geweest met andere projecten zoals de verkeersregelaars en het project Paraat Voor De Toekomst dat alles te maken heeft met de nieuwe koers waar Proteion aan werkt. Ze houdt ervan om af en toe iets nieuws te beginnen. Dat is uitdagend en vergroot ook weer kennis en ervaring. Het is vooral de diversiteit van al deze taken die Jolanda zeer aanspreekt. En dat blijkt ook uit haar enthousiaste manier van vertellen.

Vrijwilligerswerk voelt voor haar ook als werk. Je kiest het omdat het leuk is, zegt ze, het trekt aan en je kunt doen waar je goed in bent. En als je een zinvolle invulling nodig hebt of (even) zonder werk zit, is het ook bevorderlijk voor de routine van je dag. Jolanda wil mensen graag enthousiast maken voor vrijwilligerswerk door uit te leggen wat ze doet, wat ze ervoor terug krijgt, en wat je individueel of als groep kunt betekenen! Vrijwilligerswerk wordt niet in geld betaald maar in waardering! Het is vrijwillig maar niet vrijblijvend omdat mensen op je rekenen.

Ze vind het heel leuk als nieuwe vrijwilligers hun plek vinden en enthousiast bezig zijn, meedenken en ook nieuwe initiatieven aandragen. Haar wens is dan ook dat vrijwilligers op hun werklocatie een professioneel team in de buurt hebben die hen als collega ziet en hen ook als zodanig behandelt, zodat de vrijwilligers het gevoel hebben erbij te horen en dat het werk dat ze doen er toe doet! Als Jolanda alle mogelijkheden en middelen ter beschikking zou hebben zou ze graag een betaalde baan onder de juiste voorwaarden willen. Haar grootste wens is om ooit nog eens zelfstandig in een eigen zaak te werken. Met deze wens van Jolanda sluiten we het interview af en bedanken haar voor haar verhaal.

Jolanda Henskens