Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Pieter Topeeters

Dhr. Topeeters
Interview met De heer Pieter Topeeters uit Buggenum..

In het kader van extra aandacht voor vrijwilligers gaan wij, Hanneke en Math van Steunpunt Vrijwilligers Leudal, elke maand op pad om een vrijwilliger te interviewen. Deze keer gaan we praten met de heer Pieter Topeeters uit Buggenum.
Gemeenschapshuis De Roffert aan de Berikstraat ligt op een prachtige locatie. Vanaf de voorzijde heb je een mooi en ver uitzicht over de weilanden en kijk je richting de Maas. Binnen worden we verwelkomd met een lekker kopje koffie.
Pieter is al meer dan 40 jaar verbonden aan gemeenschapshuis De Roffert in Buggenum waar
veel verenigingen onderdak vinden.
Tot aan het begin van dit jaar was hij zowel secretaris als penningmeester.
De functie van secretaris is inmiddels overgenomen door een andere vrijwilliger.

Al betrokken bij De Roffert voor de oprichting in de jaren 70 van de vorige eeuw heeft Pieter alle ontwikkelingen van dichtbij meegemaakt. Hij rolde destijds dus als jongeman het vrijwilligerswerk in en zet zich sindsdien met veel plezier in voor de Buggenumse gemeenschap.
Door het sterk veranderde subsidiebeleid van de gemeente kwam ook voor De Roffert de noodzaak om met vrijwilligers te gaan werken. Hij benaderde klikleudal.nl en van daaruit zijn goede contacten ontstaan die voor De Roffert een aantal prima vrijwilligers hebben opgeleverd.

In zijn werkend leven als assurantieadviseur had hij veel contact met mensen. Na zijn pensionering ging hij dat contact missen en nam hij de stap om zijn vrijwilligerswerk uit te breiden.
Ook toen wist hij Klikleudal weer te vinden en na een persoonlijk gesprek is hij aan de slag gegaan met het voeren van intake gesprekken voor de Tafeltje Dekje service en hij ervaart dat als een gezellige en ongedwongen bezigheid. Hij komt in diverse dorpskernen en dat levert dus genoeg afwisseling op.
Tijdens de intake gesprekken met de mensen hoort hij vaak het verhaal achter het verhaal; soms blijkt er meer hulp nodig, dan alleen het verstrekken van maaltijden.
Door deze ervaring was de stap om Ouderenadviseur te worden een kleine. Pieter volgt hiervoor gedurende zes weken, een dag per week, een cursus om zich de benodigde vaardigheden eigen te maken. Als Ouderenadviseur kan hij dan gesprekken gaan voeren met mensen die een heel klein of geen netwerk om zich heen hebben en zo in kaart brengen waar hun behoeften liggen en ondersteuning bieden waar nodig.

Hij vindt het vrijwilligerswerk een zeer nuttige en boeiende bezigheid die ook zorgt voor waardevolle contacten.
Pieter vindt het positief om mensen te prikkelen om vrijwilligerswerk te gaan doen omdat het mes aan twee kanten snijdt: zowel de vrijwilliger maar alsook de personen, organisatie of vereniging waarvoor je vrijwilligerswerk doet hebben er voldoening van !
Zo adviseerde hij een medesporter om eens op klikleudal.nl te kijken voor een leuke vacature.
In dit geval werd diens belangstelling gewekt voor het rijden op de Wensbus die binnenkort gaat rijden binnen de gemeente Leudal.

Daarnaast blijven vrijwilligers van harte welkom en zijn wens is om op termijn met een groep klus-vrijwilligers een aantal zaken zoals reparaties en onderhoud zelf te kunnen uitvoeren. Hij juicht het zich aandienen van meer vrijwilligers van harte toe maar plaatst er wel de kanttekening bij dat dit niet ten koste van arbeidsplaatsen mag gaan. Na deze uitspraak bedanken wij Pieter voor het gesprek en maken buiten voor De Roffert een paar foto’s van hem.
 

Pieter Topeeters