Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Vrijwilligerswerk in de picture!

Waarom doen mensen vrijwilligerswerk? Wat beweegt ze om zich belangeloos in te zetten voor onze samenleving? Steunpunt Vrijwilligers Leudal laat periodiek mensen aan het woord, die als vrijwilliger hun drijfveren en inzet voor de samenleving en de maatschappij, nader uitleggen en motiveren.