Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Bestuur, organisatie

Vacaturenummer
LEU000320
Doelgroep
Volwassenen
Organisatie
Stichting Studiegroep Leudal e.o.
Doelstelling organisatie
Het behoud, het herstel en de bescherming van cultuur-historische, landschappelijke en natuurweten-schappelijke waarden van het Leudal en zijn omgeving zowel omwille van die waarden als ook ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn bewoners.
Taakinformatie
De vacature betreft de functie van secretaris van de Stichting Studiegroep Leudal e.o. De taak is het uitvoeren van alle secretariele taken van de Stichting Studiegroep Leudal e.o. zoals, postverwerking en de afhandeling daarvan, het uitschrijven van en notuleren van vergadering (ongeveer 10 per jaar), het maken van een jaarverslag, het bijhouden van het archief, het zo nodig voorbereiden van persberichten, het beantwoorden of doorsturen van mails naar de diverse werkgroepen... etc, etc.
Eisen
De man / vrouw die deze vrijwilligerstaak op zich wil nemen dient aan de volgende eisen te voldoen; - betrokkenheid en affiniteit met de doelstelling van de Stichting (zie ook de website van de Studiegroep (www.studiegroepleudal.nl), - goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en voldoende kennis van de Nederlandse taal. - ervaring met computerwerkzaamheden, (Word en Excel). - accurate werkwijze is wenselijk.. - goed in teamverband kunnen functioneren is zeker een pré
Werkadres
Thuis of in het Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58 Haelen
n.v.t.
Haelen/ Leudal
n.v.t.
Contactpersoon vacature
Henk Leenders
Contactpersoon bereikbaar
henkleenders44@gmail.com
Welke doelgroep
Zie website Studiegroep Leudal
Groepsgrootte doelgroep
museumbezoekers en abonnees tijdschrift Rondom het leudal
Leeftijdscategorie doelgroep
alle leeftijden maar vooral volwassenen
Duur vrijwilligerswerk
zelf te bepalen
Werktijden
zelf te bepalen
Minimum aantal uren
naar schatting 4 tot 6 uur p/w
Aantal vrijwilligers
1
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
ervaring
Gewenste eigenschappen
accuraat, inzet, betrokkenheid, kunnen werken in teamverband.
Leeftijd vrijwilliger
tussen 18 en 75 jaar
Proefperiode
Ja
Reiskostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
De vrijwilligers wordt ingewerkt door de huidige secretaris on the job. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de ervaring en snelheid waarmee de kandidaat zich de functie kan eigen maken.
Vrijwilligers - overeenkomst
Nee