Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Activiteitenondersteuner

Vacaturenummer
LEU000552
Doelgroep
Gehandicapten
Organisatie
Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
Doelstelling organisatie
SGL biedt zorg op maat aan volwassen met een lichamelijke beperking en/of een Niet-Aangeboren-Hersenletsel. Deze zorg is er op het gebied van wonen, dagbesteding en begeleiding. SGL heeft ongeveer 34 locaties, die zijn verspreid over geheel Limburg.
Taakinformatie
Creatieve vrijwilliger AC Swalmen/SGL In het activiteitencentrum Swalmen (SGL/AC Swalmen) zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers voor onze creatieve activiteiten. Binnen de afdeling creatieve technieken maken cliënten werkstukken van allerhande materialen. Denk hierbij aan technieken zoals breien, haken, schilderen, klei, tekenen en hout. Hierbij hebben ze ondersteuning nodig, met diverse hand/ en spandiensten. We zoeken vrijwilligers die affiniteit hebben met een of meerdere technieken, die in staat zijn om cliënten te ondersteunen bij het maken van hun werkstukken. De inhoud en methodes zijn heel divers van aard. Hierbij worden de seizoenen of bepaalde thema’s in acht genomen; vogelhuisjes, kerststerren, paashazen etc. Voorbereidende werkstukken als zagen, schaven e.d. worden door de vrijwilliger gedaan. Als vrijwilliger help je mee met het bedenken van de werkstukken en voert vervolgens de voorbereidende zaagwerkzaamheden uit. De cliënten gaan vervolgens aan de slag met het in elkaar zetten, schilderen en/of verder bewerken ervan, waarbij jij als vrijwilliger assisteert daar waar nodig is. Tijdens de kleiactiviteit maken onze cliënten mooie werkstukken van klei. Deze worden met de hand gemaakt en soms ook met behulp van mallen. Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die energie uitstralen, sociaal zijn ingesteld, kunnen luisteren en in gesprek kunnen gaan met mensen, stimuleren en oog hebben voor sfeer en gezelligheid. SGL is een stichting voor volwassen gehandicapten. SGL ondersteunt, begeleidt en verzorgt cliënten met een hersenletsel en/of een lichamelijke handicap op het gebied van behandeling, dagbesteding, begeleiding thuis, logeren en wonen. Meer dan 70% van onze cliënten heeft een hersenletsel, bijvoorbeeld naar aanleiding van een CVA (beroerte), tumor, hartstilstand, ongeval etc. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.sgl-zorg.nl. Tegenprestatie Je bent van harte welkom als vrijwilliger bij SGL! Als vrijwilliger ben je van onschatbare waarde. Je wordt op een positieve manier betrokken bij een team; je werkt samen met anderen - medewerkers en vrijwilligers. Je draagt een steentje bij aan het welzijn en welbevinden van onze cliënten. En zelf krijg je er ook iets voor terug: je ontmoet veel mensen waarbij je jouw specifieke kwaliteiten kunt inzetten voor de ander. Zo creëer je met name ook een stukje persoonlijke aandacht voor jezelf; plezier door contact te hebben met anderen, zingeving en een saamhorigheidsgevoel. Kortom: we waarderen je komst en hulp bij allerlei activiteiten. Een verrijking voor jezelf én onze cliënten. Bij SGL ben je goed verzekerd en geïnformeerd, kun je rekenen op ondersteuning, worden onkosten vergoed en worden scholingen aangeboden. Bijzonderheden Het inleveren van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de organisatie.
Eisen
Functie eisen: Van de vrijwilliger wordt een grote mate van zelfstandig functioneren gevraagd. Verder: - Kennis van materialen/technieken (zie bovenstaande); - Inlevingsvermogen in- en affiniteit hebben met de doelgroep; - Respectvolle bejegening; - Goed met cliënten kunnen omgaan; uit kunnen gaan van de mogelijkheden van de cliënt; - Betrouwbaar; - Kennis en vaardigheden; - Afspraken nakomen; - Vriendelijk en rustig kunnen handelen.
Werkadres
Markt 3b
6004 AL
Swalmen
045 - 800 08 77
Contactpersoon vacature
Anja Halmans
Contactpersoon bereikbaar
Ma t/m do
Welke doelgroep
Mensen met een beperking
Groepsgrootte doelgroep
Gemiddeld
Leeftijdscategorie doelgroep
Gemiddelde leeftijd
Duur vrijwilligerswerk
Onbepaalde tijd
Werktijden
In onderling overleg
Minimum aantal uren
4
Aantal vrijwilligers
Diverse
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
Evt. ervaring met de doelgroep
Gewenste eigenschappen
Respectvolle bejegening
Leeftijd vrijwilliger
gemiddeld
Proefperiode
Ja
Te weten
Vrijwilligersovereenkomst.
Reiskostenvergoeding
Ja
Onkostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Via begeleider.
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja