Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Persoonlijke begeleiding

Vacaturenummer
LEU000533
Doelgroep
Volwassenen
Organisatie
Stg wel.kom Roermond
Doelstelling organisatie
Stg Wel.kom, de welzijnsstichting van Roermond zet zich in voor de Roermondse samenleving. Niet alleen voor de individuele burger, maar ook voor het groter maatschappelijk belang.
Taakinformatie
Bij het project Moeders informeren moeders ondersteun je wekelijks of 1x per twee weken een moeder met een baby, totdat de baby 20 maanden is. Het zijn moeders die vragen hebben over de verzorging van de baby, de opvoeding of onzeker zijn over het moederschap. Ook kan moeder een klein netwerk hebben bij wie ze terecht kan. Jij als vrijwilligster (en zelf ook moeder) biedt dan de ondersteuning en de bevestiging die ze hard nodig heeft.
Eisen
Het doel is om de eigen kracht van moeder te versterken. Dit doe je door: aan te geven wat ze goed doet en wat goed gaat, door bevestiging en erkenning te geven die ze nodig heeft. Daarmee wordt het zelfvetrouwen en de zelfredzaamheid vergroot. Er is geen minimale leeftijdsgrens, wél is het bij dit project belangrijk om zelf moeder te zijn
Werkadres
op locatie
6043JA
Roermond
0475-345135
Contactpersoon vacature
Eefje ten Haken
Contactpersoon bereikbaar
di-woe-do
Welke doelgroep
gezinnen met baby/kind
Groepsgrootte doelgroep
max 3 personen
Leeftijdscategorie doelgroep
moeder en kind t/m 2 jaar
Duur vrijwilligerswerk
1,5 jaar
Werktijden
in overleg
Minimum aantal uren
1,5u per week
Aantal vrijwilligers
4
Gewenst geslacht vrijwilliger
Vrouw
Gewenste ervaring
ervaring met het moederschap
Gewenste eigenschappen
geen vooroordelen, meelevend en sociaal
Leeftijd vrijwilliger
ervaring moederschap
Proefperiode
Ja
Te weten
Het project MIM (moeders informeren Moeders), maakt deel uit van het project Support, ondersteuning. Tijdens het kennismakingsgesprek zullen beiden projecten toegelicht worden. Uiteraard heb je als vrijwilliger een keuze welk project jouw voorkeur heeft.
Reiskostenvergoeding
Ja
Onkostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Voordat de vrijwilliger gaat starten is het volgen en van een informatiebijeenkomst samen met andere vrijwilligers een vereiste. Er zijn de eerste maand begeleidingsmomenten met de coördinator. Alle vrijwilligers sluiten aan bij de begeleidingsgroepen en deze zijn 1x per 6 weken.
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja