Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Gastvrouw/heer, beheer

Vacaturenummer
LEU000497
Doelgroep
Volwassenen
Organisatie
Eetcafé Lekker & Gezellig
Doelstelling organisatie
Organieren van een maandelijkse ontmoetings-maaltijd in restaurant Karibu van zorgcentrum St.Charles in Heythuysenvoor iedereen die daar behoefte aan heeft. De organisatie een samenwerkingsverband van PSW. Algemeen Maatschappelijk Werk, Met-GGZ, Seniorenvereniging Heythuysen en Synthese.
Taakinformatie
Voorbereidend werk: o.a. flyerverspreiding en assistentie bij andere communicatie-uitingen Tijdens de bijeenkomst: Tafel dekken, uitserveren 3-gangen maaltijd aan de tafels, contact met de gasten en opruimwerkzaamheden
Eisen
Hygiënisch werken, behulpzaam en vriendelijk, geduldig
Werkadres
Op de Bos 2
6093 NC
Heythuysen
nvt
Contactpersoon vacature
Gert van der Steen - Synthese Welzijn
Contactpersoon bereikbaar
G.vandersteen@synthese.nl
Welke doelgroep
Volwassenen. Veelal ouderen en/of mensen met een kleine beperking
Groepsgrootte doelgroep
35
Leeftijdscategorie doelgroep
> 25 jaar
Duur vrijwilligerswerk
Onbeperkt
Werktijden
elke 4e 30maandag van de maand tussen 17.30 en 20. uur + 1 uur voorbereiding (onderling in te plannen)
Minimum aantal uren
4 uur per maand
Aantal vrijwilligers
4
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
NVT
Gewenste eigenschappen
Behulpzaam en mensgericht
Leeftijd vrijwilliger
nvt
Proefperiode
Ja
Reiskostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Beperkte inwerktijd in overleg met andere vrijwilligers
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja