Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Bestuur, organisatie

Vacaturenummer
LEU000498
Doelgroep
Volwassenen
Organisatie
Eetcafé Lekker & Gezellig
Doelstelling organisatie
Organieren van een maandelijkse ontmoetings-maaltijd in restaurant Karibu van zorgcentrum St.Charles in Heythuysenvoor iedereen die daar behoefte aan heeft. De organisatie een samenwerkingsverband van PSW. Algemeen Maatschappelijk Werk, Met-GGZ, Seniorenvereniging Heythuysen en Synthese.
Taakinformatie
Mede-voorbereiden van de 4-wekelijkse bijeenkomsten i.s.m. stuurgroep Eetcafé waaronder communicatie naar de media, onderhouden contacten met eventuele sponsoren, organiseren flyerverspreiding, regelen voldoende vrijwilligersinzet Tijdens de bijeenkomst: Ontvangen van gasten en (indien nodig) verwijzing tafels. Waar nodig assistentie vrijwilligers bij: Tafel dekken, uitserveren 3-gangen maaltijd aan de tafels
Eisen
Organisatievermogen, vrijwilligerscoaching, hygiënisch werken, behulpzaam en vriendelijk, geduldig
Werkadres
Op de Bos 2
6093 NC
Heythuysen
nvt
Contactpersoon vacature
Gert van der Steen - Synthese Welzijn
Contactpersoon bereikbaar
G.vandersteen@synthese.nl
Welke doelgroep
Volwassenen, grotendeels ouderen en/of mensen met een kleine beperking
Groepsgrootte doelgroep
35 personen
Leeftijdscategorie doelgroep
>25 jaar
Duur vrijwilligerswerk
Onbeperkt
Werktijden
elke 4e maandag van de maand tussen 17.00 en 21.00 uur + maandelijks 1 uur flyerverspreiding + 2-maandelijks een vergadering stuurgroep bijwonen
Minimum aantal uren
6 uur per maand
Aantal vrijwilligers
1
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
nvt
Gewenste eigenschappen
Zie functie-eisen
Leeftijd vrijwilliger
NVT
Proefperiode
Ja
Te weten
nvt
Reiskostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Door mensen uit de stuurgroep
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja