Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Persoonlijke begeleiding

Vacaturenummer
LEU000465
Doelgroep
Jeugd en Jongeren
Organisatie
Welzijnsorganisatie Synthese
Doelstelling organisatie
Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn geworteld in Noord- en Midden-Limburg. Wij bieden onder andere ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk. En bij het vormgeven van een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar of individuele vragen over opvoeden en gezin. We streven er naar dat iedereen meedoet.
Taakinformatie
Als vrijwilliger bij het project Ouders Ondersteunen Ouders help je vanuit je eigen ervaring als ouder andere ouders bij het dagelijkse opgroeien van de kinderen. De hulp bestaat uit het delen van je eigen ervaring met opvoeden, ouders praktische tips geven, het bieden van een luisterend oor en bijvoorbeeld ouders helpen samen met hun kind een boekje te lezen.
Eisen
Je hebt zelf ervaring met opgroeien en opvoeden, bent positief ingesteld, hebt een luisterend oor en je bent in staat ouders de plezierige kanten van opvoeden te laten zien.
Werkadres
Kantoor Synthese: Markt 6
6088 BP
Roggel
06-36190326
Contactpersoon vacature
Caroline Keizer
Welke doelgroep
Ouders en kinderen
Groepsgrootte doelgroep
Gezin
Leeftijdscategorie doelgroep
Ouders en kinderen van 0 tot 12 jaar.
Duur vrijwilligerswerk
De duur is altijd tijdelijk. In overleg met het gezin wordt de duur afgesproken.
Werktijden
In overleg met het gezin.
Minimum aantal uren
Ongeveer 2 uur in de week.
Aantal vrijwilligers
Niet van toepassing
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
Je bent zelf ouder.
Gewenste eigenschappen
Positief en zelfstandig.
Leeftijd vrijwilliger
Niet van toepassing.
Proefperiode
Ja
Te weten
Als waardering voor de inzet worden alle vrijwilligers van Synthese jaarlijks, op de dag van de vrijwilliger (7 december), uitgenodigd voor een gezellige activiteit.
Reiskostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Er worden ter voorbereiding een drietal introductiebijeenkomsten georganiseerd door Synthese. Tussentijds mag je als vrijwilliger met vragen of voor overleg altijd contact opnemen met de coördinator van Ouders Ondersteunen Ouders. Tevens worden er jaarlijks een aantal momenten ingepland waarop de vrijwilligers samenkomen om ervaringen uit te wisselen.
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja