Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Bestuur, organisatie

Vacaturenummer
LEU000456
Doelgroep
Ouderen
Organisatie
Stichting Land van Horne
Doelstelling organisatie
Stichting Land van Horne is een zorgorganisatie met aandacht voor wonen, zorg en welzijn van ouderen
Taakinformatie
Gezocht: Onafhankelijke Voorzitter Centrale Cliëntenraad De Stichting Land van Horne is een organisatie gericht op zorg, wonen en welzijn. Met ruim 2.000 medewerkers en 1.200 vrijwilligers bieden we zorg in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck en Someren. We hebben 17 (woon)zorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen en bieden een breed dienstenpakket, met onder andere: verpleging, verzorging, thuiszorg, revalidatie, behandeling en dagactiviteiten. Wij bieden de best passende zorg. Wij vinden dat ieder mens zichzelf mag zijn, en zichzelf moet kunnen blijven, ook als hij of zij door omstandigheden op de hulp van anderen is aangewezen. Leven op je eigen manier en jezelf thuis voelen. In je eigen huis waar medewerkers van Land van Horne ondersteuning komen brengen. Of, als dat niet meer kan, in één van onze (woon)zorgcentra. Een nieuw thuis. Voor onze Centrale Cliëntenraad (CCR) zoeken wij een onafhankelijke voorzitter. De CCR is het overkoepelende orgaan van de vier intramurale (lokale) cliëntenraden en de ene extramurale cliëntenraad binnen Stichting Land van Horne, vertegenwoordigt alle (potentiële) cliënten en komt op voor hun belan¬gen. De CCR heeft taken en bevoegdheden conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van de Stichting Land van Horne. De CCR bestaat uit vijf leden, exclusief de voorzitter. De vijf leden zijn afkomstig uit de (4) lokale cliëntenraden, alsmede de extramurale cliëntenraad. De onafhankelijke voorzitter is daarbij de eerstverantwoordelijke voor het functioneren van de centrale cliëntenraad en ziet erop toe dat de raad zijn taak naar behoren uitvoert. Interesse? Spreekt het voorzitterschap u aan? Staat medezeggenschap, aandacht, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel en voldoet u aan de gestelde eisen solliciteer dan naar deze uitdagende vrijwilligersfunctie. Solliciteren is mogelijk tot 6 september 2017. U kunt uw sollicitatie mailen naar b.walschot@landvanhorne.nl. Voor nadere informatie kunt u mevrouw Miriam Hoedemaekers, Bestuurssecretaris, (06 46899046) of de huidige voorzitter , de heer Jan van Veldhoven ( 06 20013673) telefonisch benaderen.
Eisen
Algemene eisen De kandidaat: • heeft een sterke affiniteit met het werk van cliëntenraden in de zorg; • is onafhankelijk en het profiel moet passen in het kader van de richtlijnen voor good governance. • heeft inzicht in en/of overzicht van ontwikkelingen in de zorg op regionaal en landelijk niveau; • heeft affiniteit met de visie en doelstelling van Stichting Land van Horne. Aanvullende eisen De kandidaat: • heeft de capaciteiten van een voorzitter; • kan beleidsmatig denken; • is in staat onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en belang(en) van het concern; • beschikt over bestuurlijke ervaring; • heeft ervaring met belangenbehartiging; • is in staat tot het onderhouden van een goed contact met alle partners; • is onderhandelingsvaardig, vasthoudend en integer; • kan zich verplaatsen in de positie van cliënten, medewerkers, bestuurders en organisaties; • heeft een kritische en constructieve instelling. Aandachtspunten voor de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad De kandidaat: • is in staat inzicht te verwerven in beleidsvelden en hoofdlijnen van de instelling; • heeft een goed ontwikkeld denk- en werkniveau op academisch - dan wel HBO-niveau; • is in staat een functionele samenwerkingrelatie op te bouwen met de Raad van Bestuur en vertegenwoordigende cliëntenraden; • hanteert een collegiale en bindende stijl; • draagt zorg voor contact met en het geïnformeerd worden door de cliëntenraad; • is onafhankelijk, heeft stemrecht en wordt geworven via een open procedure; • heeft kennis van en inzicht in de sector van de zorg; • heeft een brede maatschappelijke belangstelling; • beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; • is woonachtig/werkzaam in het werkgebied (indien mogelijk); • is bereid tijd en energie ter beschikking te stellen; • is vasthoudend en beschikt over doorzettingsvermogen en integriteit. Wat bieden wij? Een interessante vrijwilligersvacature en de mogelijkheid om actief te zijn/ u verder te ontwikkelen op het gebied van medezeggenschap op bestuursniveau. De benoeming is voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid van max. 2 herbenoemingen. De honorering van de voorzittersfunctie bestaat uit een onkostenvergoeding.
Werkadres
Biest 43
6001
Weert
0900 333 5555
Contactpersoon vacature
(06 46899046)
Contactpersoon bereikbaar
kantooruren
Welke doelgroep
ouderen
Groepsgrootte doelgroep
nvt
Leeftijdscategorie doelgroep
nvt
Duur vrijwilligerswerk
3 jaar met evt. 2 herbenoemingen
Werktijden
nvt
Minimum aantal uren
nvt
Aantal vrijwilligers
1
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
zie onder kopje eisen
Gewenste eigenschappen
zie onder kopje eisen
Leeftijd vrijwilliger
nvt
Proefperiode
Nee
Reiskostenvergoeding
Ja
Onkostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
ism bestuur
Vrijwilligers - overeenkomst
Nee