Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Persoonlijke begeleiding

Vacaturenummer
LEU000014
Doelgroep
Volwassenen
Organisatie
Stichting Mentorschap Limburg
Doelstelling organisatie
Het mentorschap is bedoeld voor meerderjarige (deels) wilsonbekwame personen, dat wil zeggen personen die niet (voldoende) in staat zijn om voor zichzelf de noodzakelijke zorg te regelen of, als zij al zorg ontvangen, hierbij niet (voldoende) in staat zijn voor hun belangen op te komen.
Taakinformatie
Vrijwillig mentorschap is er voor mensen die moeite hebben om beslissingen te nemen op gebied van verzorging, behandeling en begeleiding. Zij hebben niemand in hun sociale netwerk, die hen daarin ondersteunt.
Eisen
Betrokkenheid bij medemens met een beperking (onder andere dementerenden, verstandelijk gehandicapt, psychiatrie). Bereidheid een cursus te volgen.
Werkadres
Thuis of thuis in instelling
nvt
nvt
06-10148980
Contactpersoon vacature
Margaret Lechner
Contactpersoon telefoon
06-10148980
Contactpersoon bereikbaar
dinsdag t/m donderdag
Welke doelgroep
Verstandelijk gehandicapten/Dementerenden/ Ouderen/mensen met psychische problematiek
Groepsgrootte doelgroep
1 op 1 contact
Leeftijdscategorie doelgroep
Volwassenen
Duur vrijwilligerswerk
doorlopend
Werktijden
In overleg
Minimum aantal uren
2 uur
Aantal vrijwilligers
10 personen
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
nvt
Gewenste eigenschappen
Stevige persoonlijkheid
Leeftijd vrijwilliger
18+
Proefperiode
Ja
Te weten
inhoudelijke ondersteuning van mede-mentoren en coördinator
Reiskostenvergoeding
Ja
Onkostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
In overleg. Het is een zelfstandige functie cursus van 6 dagdelen
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja