Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Chauffeur

Vacaturenummer
LEU000281
Doelgroep
Jeugd en Jongeren
Organisatie
SPOLT
Doelstelling organisatie
Passend onderwijs verzorgen aan alle kinderen van 4 - 13 jaar in Leudal. Kinderen van buitenlandse afkomst, nog pas kort in Nederland verblijvend worden opgevangen in een speciaal opgerichte taalklas. Hierin wordt gestreefd hun taalontwikkeling zodanig te bevorderen dat zij op de kortst mogelijke termijn op een bassischool kunnen worden begeleid.
Taakinformatie
Vrijwilligers die kinderen op schooldagen van hun basisschool naar de Taalklas in Heythuysen brengen en hen op het einde van de ochtend terugbrengen naar hun thuisschool. In de Taalklas worden kinderen van buitenlandse afkomst (vluchtelingen, asielzoekers etc.) parttime opgevangen en begeleid om de Nederlandse taal zo snel en zo goed mogelijk te beheersen. Een auto (6-7 personen) of busje staat ter beschikking. Ophaaltijden: dagelijks van ca. 8.00 tot 8.45 uur en van 11.45 tot 12.30 uur. De hoogte van een onkosten- of vrijwilligersvergoeding is bespreekbaar.
Eisen
Rijbewijs, liefst ook in het bezit van een auto. Goed met kinderen om kunnen gaan, en de Nederlandse taal redelijk kunnen spreken (liefst maar niet noodzakelijk niveau B1)
Werkadres
In de Neerakker 2
6093 JE
Heythuysen
0475-571215
Contactpersoon vacature
Ron Aspers
Contactpersoon bereikbaar
Werkdagen
Welke doelgroep
Kinderen van buitenlandse afkomst
Groepsgrootte doelgroep
1 tot 5 kinderen
Leeftijdscategorie doelgroep
4 tot en met 12 jaar
Duur vrijwilligerswerk
schooljaar 2016-2017
Werktijden
1 tot 5 dagen per week
Minimum aantal uren
minimaal 1 rit per week liefst meer
Aantal vrijwilligers
n.v.t.
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
N.V.T.
Gewenste eigenschappen
N.V.T,
Leeftijd vrijwilliger
N.V.T.
Proefperiode
Ja
Reiskostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Mondelinge informatie en de eerste keer kan iemand meerijden.
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja