Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Persoonlijke begeleiding

Vacaturenummer
LEU000261
Begindatum
04-08-2015
Einddatum
31-12-2018
Doelgroep
Volwassenen
Organisatie
Buddyzorg Limburg
Doelstelling organisatie
Buddyzorg biedt sociale en emotionele steun aan mensen met een ernstige, chronische of levensbedreigende ziekte. Een dergelijke ziekte heeft vaak grote gevolgen voor iemands leven. Het werk, de hobby's en het sociale leven kunnen lijden onder de ziekte. Daarnaast kunnen er vragen en emoties ontstaan zoals angst, boosheid en verdriet.
Taakinformatie
Buddyzorg Limburg ondersteunt thuiswonende, lichamelijk zieke kinderen, jongeren en volwassenen. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) zijn wij op zoek naar mensen die buddy willen zijn. Bij buddyzorg noemen we zo iemand een 'maatje'. De buddy steunt zijn/haar maatje om het leven te leven zonder daarbij iedere minuut alleen maar met ziekte bezig te zijn. Dat valt soms gemakkelijker, als je samen met een ander gewone dingen kunt doen, je verhaal kwijt kunt, kunt lachen en genieten, het gevoel hebt dat er iemand speciaal aandacht voor jou heeft. ('De buddy komt voor het maatje en niet voor diens ziekte'). Soms kan het ook zo zijn, dat iemand het prettig vindt, wanneer een buddy meegaat naar therapieën en/of artsen, zodat hij/zij er niet alleen voor staat. Na het kennismakingsgesprek met de coördinator van Buddyzorg Limburg bepaal je samen of dit vrijwilligerswerk voor jou geschikt is. Daarna start een basistraining van drie dagdelen, waarin je kennis maakt met de inhoud en de praktische kant van 'buddy-zijn'. Als buddy word je gekoppeld aan een werkbegeleider en een kleine groep buddy's. In de beslotenheid van werkbegeleidingsbijeenkomsten kun je praten over jouw ervaringen als buddy en van elkaar leren, circa 1 keer per 2 maanden. Voor tussentijdse vragen of advies kun je terecht bij jouw werkbegeleider. Ieder kwartaal is er een regio-bijeenkomst, zowel in noord als in zuid, waarin onderwerpen worden besproken die alle buddy's of de organisatie aangaan. Drie keer per jaar is er een studiedag aan de hand van een thema.
Eisen
Leeftijd vanaf 18 jaar. Het volgen van scholing en deelname aan werkbegeleiding zijn verplicht. We vragen mensen met een bewuste houding en een open mind, die kunnen luisteren en gevoelig zijn voor de privacy van de mensen met wie ze in contact komen. Mensen die creatief en praktisch om kunnen gaan met hindernissen op het pad van hun maatje en hun eigenheid respecteren.
Werkadres
Pastorijstraat 31
6361 AG
NUTH
(045) 565 75 90
Contactpersoon vacature
Mevr. Corine SImons
Contactpersoon telefoon
(045) 565 75 90
Welke doelgroep
Volwassenen
Groepsgrootte doelgroep
n.v.t.
Leeftijdscategorie doelgroep
18+
Duur vrijwilligerswerk
Voor langere tijd beschikbaar zijn.
Werktijden
In onderling overleg.
Minimum aantal uren
4
Aantal vrijwilligers
25+
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
Sociale vaardigheden.
Gewenste eigenschappen
We vragen mensen met een bewuste houding en een open mind, die kunnen luisteren en gevoelig zijn voor de privacy van de mensen met wie ze in contact komen. Mensen die creatief en praktisch om kunnen gaan met hindernissen op het pad van hun maatje en hun eigenheid respecteren.
Leeftijd vrijwilliger
Leeftijd vanaf 18 jaar.
Proefperiode
Ja
Reiskostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Na het kennismakingsgesprek met de coördinator van Buddyzorg Limburg bepaal je samen of dit vrijwilligerswerk voor jou geschikt is. Daarna start een basistraining van drie dagdelen, waarin je kennis maakt met de inhoud en de praktische kant van 'buddy-zijn'. Als buddy word je gekoppeld aan een werkbegeleider en een kleine groep buddy's. In de beslotenheid van werkbegeleidingsbijeenkomsten kun je praten over jouw ervaringen als buddy en van elkaar leren, circa 1 keer per 2 maanden. Voor tussentijdse vragen of advies kun je terecht bij jouw werkbegeleider. Ieder kwartaal is er een regio-bijeenkomst, zowel in noord als in zuid, waarin onderwerpen worden besproken die alle buddy's of de organisatie aangaan. Drie keer per jaar is er een studiedag aan de hand van een thema.
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja
Bijzonderheden
Dit werk zorgt voor een ontmoeting van mens tot mens. Het verrijkt je ervaring en je leert op een andere manier kijken. Je krijgt ondersteuning, begeleiding en opleiding van de organisatie en ook dat draagt bij aan je eigen ontwikkeling.