Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Persoonlijke begeleiding

Vacaturenummer
LEU000262
Doelgroep
Jeugd en Jongeren
Organisatie
Buddyzorg Limburg
Doelstelling organisatie
Buddyzorg biedt sociale en emotionele steun aan mensen met een ernstige, chronische of levensbedreigende ziekte. Een dergelijke ziekte heeft vaak grote gevolgen voor iemands leven. Het werk, de hobby's en het sociale leven kunnen lijden onder de ziekte. Daarnaast kunnen er vragen en emoties ontstaan zoals angst, boosheid en verdriet.
Taakinformatie
Een buddy ondersteunt kinderen/ jongeren die lijden aan obesitas. Deze kinderen/ jongeren en hun ouder/ verzorger worden professioneel begeleid. De behandeling is gericht op: - het overdragen van kennis over voeding en meer bewegen - het aanleren van een gezond eetpatroon - bewustwording rondom leefstijl Voor enkele kinderen/ jongeren zoekt Buddyzorg Limburg een buddy, die actief met het kind/ jongere aan de slag gaat en steun biedt om manieren te vinden 'hoe' het aangeleerde 'toe te passen in het dagelijkse leven.' De buddy heeft begrip voor het kind/ jongere; begrijpt de impact van overgewicht én het veranderingsproces. De buddy zet letterlijk en figuurlijk in op 'in beweging komen.' De buddy biedt ondersteuning en helpt het kind/ jongere uitzoeken wat nodig is om succesvol kleine stappen op het pad van verandering te zetten. De buddy stimuleert, helpt om eigen motivatie te vinden en zet in op activering en socialisering.
Eisen
Leeftijd vanaf 18 jaar. Het volgen van scholing en deelname aan werkbegeleiding is verplicht. Een buddy is een dagdeel per week beschikbaar voor het kind/ jongere en onderhoudt evt. 1x per week contact via telefoon of E-mail. De organisatie hanteert reiskosten- en onkostenvergoeding. We vragen mensen die kunnen luisteren en gevoelig zijn voor de privacy van de mensen met wie ze in contact komen. Mensen die creatief zijn in het vinden van oplossingen en bereid zijn te leren stevig in hun schoenen te staan. Mensen met een bewuste houding en 'open mind'. Autochtone en/of allochtone buddy's die van betekenis willen zijn voor een ander en zich uitgedaagd voelen door bovenbeschreven taak of evt. zelf ervaring hebben met overgewicht worden uitgenodigd zich aan te melden. Buddyzorg Limburg is verplicht een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen voor de toekomstige buddy.
Werkadres
Pastorijstraat 31
6361AG
NUTH
045-565 75 90
Contactpersoon vacature
Mevr. Corine Simons
Contactpersoon telefoon
045-565 75 90
Contactpersoon bereikbaar
045-5657590
Welke doelgroep
Kinderen, jongeren en volwassenen.
Groepsgrootte doelgroep
n.v.t.
Leeftijdscategorie doelgroep
n.v.t.
Duur vrijwilligerswerk
Voor langere tijd beschikbaar zijn.
Werktijden
In onderling overleg.
Minimum aantal uren
4
Aantal vrijwilligers
25+
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
Sociale vaardigheden.
Gewenste eigenschappen
We vragen mensen met een bewuste houding en open mind, die kunnen luisteren en gevoelig zijn voor de privacy van de mensen met wie ze in contact komen. Mensen die creatief en praktisch om kunnen gaan met hindernissen op het pad van hun maatje. Mensen die hun eigenheid respecteren.
Leeftijd vrijwilliger
18+
Proefperiode
Ja
Te weten
Verklaring omtrent gedrag wordt door de organisatie betaald.
Reiskostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Na het kennismakingsgesprek met de coördinator van Buddyzorg Limburg bepaal je samen of dit vrijwilligerswerk voor jou geschikt is. Daarna start een basistraining van drie dagdelen, waarin je kennis maakt met de inhoud en de praktische kant van buddy zijn. Als buddy wordt je gekoppeld aan een werkbegeleider en een kleine groep buddy's. In de beslotenheid van werkbegeleidingsbijeenkomsten kun je praten over jouw ervaringen als buddy en van elkaar leren, circa 1 keer per 2 maanden. Voor tussentijdse vragen of advies kun je terecht bij jouw werkbegeleider. Ieder kwartaal is er een regio-bijeenkomst, zowel in noord als in zuid, waarin onderwerpen worden besproken die alle buddy's of de organisatie aangaan. Drie keer per jaar is er een studiedag aan de hand van een thema.
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja