Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Overig

Vacaturenummer
LEU000741
Doelgroep
Volwassenen
Organisatie
Proteion Buurtbemiddeling
Doelstelling organisatie
Buurtbemiddeling bemiddelt bij conflicten die spelen tussen buren en/of buurtgenoten. Getrainde vrijwilligers helpen buren om zelf hun problemen op te lossen. Zij luisteren naar het verhaal van beide partijen en helpen hen om samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Proteion Buurtbemiddeling is een samenwerking tussen de gemeentes Roermond, Weert, Roerdalen, Maasgouw, Echt-Susteren, Leudal en Beesel, woningcorporaties en de politie. De uitvoering is ondergebracht bij Proteion Welzijn. Bij Proteion Welzijn zijn twee parttime beroepskrachten werkzaam, die de vrijwillige buurtbemiddelaars ondersteunen.
Taakinformatie
Wie zoeken we? We zijn op zoek naar mensen met uiteenlopende achtergronden en verschillende leeftijden. Een speciale opleiding is niet vereist, die verzorgen wij. Ben je van huis uit al een vredestichter, ben je minimaal 21 jaar, kun je goed luisteren, ben je onpartijdig en wil je gemiddeld 4 tot 6 x per jaar bemiddelen? Dan is buurtbemiddeling iets voor jou! Taken: • Het voeren van afzonderlijke intakegesprekken bij de buren thuis • Het leiden van het gezamenlijk bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie • Nazorg aan de betrokken bewoners
Eisen
• Flexibele inzet bij huisbezoeken en bemiddelingen • Een onpartijdige, open en respectvolle houding • Goed kunnen luisteren, samenvatten en doorvragen • Bereidheid om in de avonduren te werken • Geheimhouding van ingebrachte zaken • Bereidheid om deel te nemen aan de basistraining (2dgn), terugkomdag, intervisie (4xpj) en jaarlijkse verdiepingstraining (1 dag)
Werkadres
wisselend, in de gemeentes Roermond, Weert, Roerdalen, Maasgouw, Echt-Susteren, Leudal en Beesel.
Contactpersoon vacature
Mieke Moons
Contactpersoon telefoon
06-20280576
Contactpersoon bereikbaar
maandag-woensdag-donderdag
Contactpersoon tijd bereikbaar
9.00 - 15.00 uur
Welke doelgroep
volwassenen
Groepsgrootte doelgroep
n.v.t.
Leeftijdscategorie doelgroep
n.v.t.
Duur vrijwilligerswerk
in overleg
Werktijden
in overleg
Minimum aantal uren
8 uur per casus, 4 tot 6 x per jaar
Aantal vrijwilligers
3
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
Vereiste basistraining wordt verzorgd.
Gewenste eigenschappen
Flexibel, onpartijdig, respectvol, vertrouwelijk/geheimhouding
Leeftijd vrijwilliger
minimaal 21 jaar
Proefperiode
Ja
Reiskostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Door de coördinator en mede-buurtbemiddelaar.
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja
Bijzonderheden
Tijdsinvestering Beschikbaarheid voor 4 tot 6 casussen per jaar met gemiddelde tijdsinvestering van 8 uur per casus. Wat bieden we Proteion Buurtbemiddeling bevordert de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners en brengt mensen bij elkaar waar dat nog niet spontaan gebeurt. We stimuleren een samenleving waarin actieve burgers elkaar weten te vinden en elkaar ook hulp en zorg durven vragen én willen bieden. Hierbij worden de kwaliteiten van de inwoners zelf ingezet maar ook van beroepskrachten, partners in zorg, wonen, werk en welzijn, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en de gemeentes. Proteion Buurtbemiddeling zet zich actief in voor de ontwikkeling van haar vrijwilligers en heeft een actueel vrijwilligersbeleid. Je komt in een leuk afwisselend team van vrijwilligers. Je gaat altijd met z’n tweeën op pad. Je krijgt goede begeleiding en bent collectief verzekerd m.b.t. aansprakelijkheid en ongevallenschade. Gemaakte onkosten (Verklaring Omtrent Gedrag, telefoon- en reiskosten) worden uiteraard vergoed. En natuurlijk doen we ook regelmatig iets leuks met z’n allen.