Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Gastvrouw/heer, beheer

Vacaturenummer
LEU000004
Doelgroep
Ouderen
Organisatie
Proteion St. Magdalena
Doelstelling organisatie
Proteion St. Magdalena is een eigentijds zorgcentrum, afgestemd op de wensen en behoeften van de senior van vandaag en morgen. St. Magdalena biedt diverse zorgvormen aan onder een dak. O.a. verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, aanleunwoningen en dagverz
Taakinformatie
Biedt ondersteuning en levert een bijdrage aan de kwaliteit van het dagelijkse leven van de cliënt. Verricht ondersteunende werkzaamheden in het restaurant, de huiskamer van de verpleegunit.
Eisen
De vrijwilliger beschikt over: Affiniteit met de doelgroep. Sociale vaardigheden ten aanzien van een inlevende en respectvolle omgang met de cliënt, neemt initiatief. Sociale vaardigheden als tact en hulpvaardigheid. Goede mondelinge communicatieve vaardigheden, zoals goed kunnen luisteren en praten. Heeft enige bewegingsvaardigheid ten aanzien van het verrichten van keuken- en huishoudelijke werkzaamheden. Is enthousiast voor het werk. Heeft minimaal 2 uur per week aan beschikbare tijd. Volwassen gedrag, waarbij de minimumleeftijd 16 jaar is. Bereid tot samenwerking en overleg. Bereid tot het volgen van introductie of cursus, wanneer dat als voorwaarde wordt gesteld.
Werkadres
Proteion St. Magdalena, Magdalenahof 1
6081 GP
Haelen
0475 - 518888 en 0475 - 587587
Contactpersoon vacature
Jacquerine Custers
Contactpersoon bereikbaar
ma. di. wo. do.
Welke doelgroep
Ouderen
Groepsgrootte doelgroep
50 personen
Leeftijdscategorie doelgroep
75 jaar
Duur vrijwilligerswerk
Onbeperkt
Werktijden
Naar schatting 2 à 3 uur per week op vaste tijden. In overleg te bepalen
Minimum aantal uren
2 à 3 uur
Aantal vrijwilligers
2 personen
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
Geen
Gewenste eigenschappen
Zie eisen en omschrijving werkzaamheden
Leeftijd vrijwilliger
Minimumleeftijd 16 jaar
Proefperiode
Ja
Te weten
Deze vacature wordt intern en extern opengesteld. Vragen kun je richten aan Jacquerine Custers, Coördinator Vrijwilligers Proteion St. Magdalena
Reiskostenvergoeding
Ja
Onkostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Door medewerkers of collega-vrijwilligers van Proteion St. Magdalena
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja