Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Activiteitenondersteuner

Vacaturenummer
LEU000252
Doelgroep
Ouderen
Organisatie
Proteion Hornerheide
Doelstelling organisatie
Hornerheide is een eigentijds zorgcentrum, afgestemd op de wensen en behoeften van de senior van vandaag en morgen. Hornerheide biedt diverse zorgvormen aan onder een dak. Zowel het woon als ook het welzijnsaspect krijgt binnen Proteion een steeds belangr
Taakinformatie
Binnen de visie van Proteion Hornerheide staat welzijn centraal. Hornerheide sluit aan bij wat bewoners nog wel kunnen, niet wat ze niet meer kunnen. Door bewoners aan te spreken op wat ze nog wel kunnen en weten, willen we de bewoners betrokken houden bij de omgeving en hen een gevoel van zingeving en eigenwaarde geven. Graag willen we van veelal groeps- aanbodgerichte activiteiten naar individueel vraaggerichte activiteiten rondom zingeving en geestelijke zorg. Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden; Praten over zingeving van het leven, praten over vroeger, opvoeding, geloof etc., Wandelen, denk aan tijdens de wandeling, mogelijk aandacht voor religie/zingeving, Samen bidden, rozenkrans en bijbel, (voor)lezen, Zang, individueel of met een select groepje bewoners, Bezoeken van de boskapel, kaarsje aansteken, gebed, Eigen ideeën, vorm geven aan samen met het 'team' vrijwilligers geestelijke zorg. In gesprek gaan met onze bewoners of zoeken naar de behoeften van bewoners is niet vanzelfsprekend. Daarom organiseert de dienst geestelijke verzorging om de twee maanden een samenkomst om tools aan te reiken om te komen tot goede bejegening. Samen willen we steeds opnieuw peilen of we op de juiste weg zitten.
Eisen
Heeft u affiniteit met geestelijke zorg in de breedste zin van het woord, Kan en wil u deel uitmaken van een team vrijwilligers die samen met de pastor voor geestelijke zorg gaan zorgen, Een invoelend persoon, Heeft u brede kennis van diverse levensoriëntaties van bewoners, Heeft u het vermogen om samen te werken ( in teamverband) Een rustig en luisterend persoon, Degene die de bewoner kan motiveren en indien nodig kan 'overhalen' om deel te nemen aan een activiteit, Flexibel inzetbaar, (in overleg met elkaar) De persoon die de begeleiding en de transfer van bewoners veilig kan aanbieden, Vernieuwend en verruimend in denken. Telkens op zoek naar andere mogelijkheden of ideeën. Enthousiast en gemotiveerd en heeft u een hart voor ouderen? Dan is deze vrijwilligersvacature wat voor U!
Werkadres
Hornerheide 1
6085 NM
Horn
06 - 11 316 234
Contactpersoon vacature
Jacquerine Custers
Contactpersoon bereikbaar
ma. - di. - wo. - do.
Welke doelgroep
Psychogeriatrische ouderen
Groepsgrootte doelgroep
Individueel of kleine groep 3 a 4 bewoners
Leeftijdscategorie doelgroep
75 +
Duur vrijwilligerswerk
Onbepaalde tijd
Werktijden
In overleg zijn er mogelijkheden
Minimum aantal uren
2 uur per week
Aantal vrijwilligers
4
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
Levenservaring wenselijk
Gewenste eigenschappen
Gemotiveerde vrijwilligers om de geestelijke zorg voor onze bewoners nieuw op de 'kaart'te zetten binnen Hornerheide.
Leeftijd vrijwilliger
Vanaf 25 jaar zijn er mogelijkheden.
Proefperiode
Ja
Te weten
Waardering, zelfontplooiing, ervaring, gezellige en plezierige werksfeer, jaarlijkse feestelijke bijeenkomst, kerstpakket en attenties.
Reiskostenvergoeding
Ja
Onkostenvergoeding
Nee
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Door pastoraal medewerker of collega vrijwilliger.
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja