Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Vrijwilligers Coach

Vacaturenummer
LEU000261
Doelgroep
Volwassenen
Organisatie
Buddyzorg Limburg
Doelstelling organisatie
Buddyzorg biedt sociale en emotionele steun aan mensen met een ernstige, chronische of levensbedreigende ziekte. Een dergelijke ziekte heeft vaak grote gevolgen voor iemands leven. Het werk, de hobby's en het sociale leven kunnen lijden onder de ziekte. Daarnaast kunnen er vragen en emoties ontstaan zoals angst, boosheid en verdriet.
Taakinformatie
Buddyzorg Limburg biedt ondersteuning aan ernstig lichamelijk of chronisch zieke kinderen, jeugdigen en volwassenen in de thuissituatie en aan kinderen en jeugdigen met obesitas (v.w.b. leefstijlverandering). Bij begeleiding van kinderen en jeugdigen richten wij ons ook op de ouders. Een buddy ondersteunt zo iemand met het doel het verwerken van de impact van het ziek zijn en het hervinden van eigen kracht en mogelijkheden. Een buddytraject is voor bepaalde tijd. Een buddy wordt geschoold en begeleid door de organisatie. Voor het begeleiden van vrijwilligers zoeken wij een coach/ werkbegeleider.
Eisen
Als begeleider ben je het eerste aanspreekpunt voor jouw groep buddy's (max. 8 personen). In die rol vertegenwoordig je de organisatie met als doel de buddy zo optimaal mogelijk te begeleiden en de kwaliteit van de buddy- inzet te bevorderen. Je organiseert 7 à 8 begeleidingsbijeenkomsten per jaar (om de 4 à 6 weken). Je maakt deel uit van een team werkbegeleiders en ontvangt supervisie (4x per jaar). Je werkt onder de eindverantwoordelijkheid van de coördinator en kunt qua begeleiding terugvallen op de projectmedewerker.
Werkadres
Havikstraat 18
6135 ED
Sittard
(045) 8000910
Contactpersoon vacature
Mevr. Marie-Louise Weerts
Contactpersoon telefoon
(045) 8000910
Contactpersoon bereikbaar
vraag@buddyzorglimburg.nl
Welke doelgroep
Volwassenen, 18 +
Groepsgrootte doelgroep
Max. 8
Leeftijdscategorie doelgroep
18+
Duur vrijwilligerswerk
Voor langere tijd circa 1 jaar
Werktijden
In overleg
Minimum aantal uren
2
Aantal vrijwilligers
2
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
Relevante coachingsvaardigheden of ervaring met methodisch werk
Gewenste eigenschappen
We vragen mensen met een bewuste houding en een open mind, die kunnen luisteren en gevoelig zijn voor de privacy van de mensen met wie ze in contact komen. Mensen die creatief en praktisch om kunnen gaan met hindernissen op het pad van hun maatje en hun eigenheid respecteren.
Leeftijd vrijwilliger
Leeftijd vanaf 18 jaar.
Proefperiode
Ja
Te weten
Je bent deelgenoot van een enthousiast team van vrijwilligers met bijzondere talenten. De organisatie voert transparant beleid en biedt mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Koppeling met klant is zoveel mogelijk in de eigen regio.
Reiskostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Na het kennismakingsgesprek met de coördinator of projectmedewerker van Buddyzorg Limburg bepaal je samen of dit vrijwilligerswerk voor jou geschikt is. Daarna volgt een basistraining. Bij gebleken geschiktheid vraagt de organisatie een VOG aan. Daarna word je gekoppeld aan een groep werkbegeleiders en krijgt een groepje buddy's toegewezen.
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja