Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Rechten en plichten

Vrijwilligers zetten zich in zonder daarvoor betaald te worden

Anders dan voor mensen met betaald werk is er wettelijk weinig voor vrijwilligers geregeld. Ook bestaan er geen collectieve afspraken voor vrijwilligers in een bepaalde sector, zoals er wel CAO’s zijn voor werknemers.
De rechten en plichten van vrijwilligers zijn dan ook voornamelijk afhankelijk van de afspraken die ze met organisaties maken.
Wat deze rechten en plichten precies zijn, legt de organisatie waar u zich bij aansluit vaak met u vast in een vrijwilligersovereenkomst.

Maak met een organisatie in ieder geval afspraken over:

  • werkomstandigheden: werktijden, werkplek, vakantie, begeleiding;
  • de werkinhoud;
  • het aantal uren per week;
  • welke verantwoordelijkheden u heeft;
  • welke onkosten worden vergoed;
  • inspraak en medezeggenschap;
  • verzekeringen.