Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Fondsen voor vrijwilligersprojecten voor en door jeugd en gezin

Op zoek naar financiering van uw project? Er zijn in Nederland tal van fondsen waar u terecht kunt met uw projectidee. Stuur niet zomaar een aanvraag in, maar verdiep u eerst in de doelen en de werkwijze van het fonds. Een aantal fondsen op een rij.

ALERT FONDS
Alert jongerenfonds wil dat jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zélf hiervoor kunnen zorgen. Daarom ondersteunt Alert wereldwijde jongereninitiatieven.
www.alertfonds.nl

JANTJE BETON
Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Daarom bedenkt, financiert en organiseert Jantje Beton projecten die dit mogelijk maken.
www.jantjebeton.nl

FONDS 1818
Fonds 1818 (voor Den Haag en omstreken)
Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen verstrekt donaties voor maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk. Het Fonds wil bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving.
www.fonds1818.nl

JOHANNA KINDERFONDS
Het Johanna KinderFonds zet zich in voor kinderen met een lichamelijke handicap. Het Fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen.
www.johannakinderfonds.nl

STICHTING KINDERPOSTZEGELS NEDERLAND
Kinderpostzegels is een kinderhulporganisatie met als motto ‘voor en door kinderen’. De stichting steunt wereldwijd projecten waarin de veiligheid en ontwikkelingen van kwetsbare kinderen centraal staan.
www.kinderpostzegels.nl

SKANFONDS
Skanfonds wil mensen in kwetsbare posities de kans geven om te participeren in de samenleving, zodat hun kwaliteit van leven verbetert.
www.skanfonds.nl

MADURODAM STEUNFONDS
Het Madurodam Steunfonds verleent steun en bijstand aan instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren.
www.madurodam.nl

STICHTING HET R.C. MAAGDENHUIS
Het Maagdenhuis steunt sociaal-maatschappelijke initiatieven met een financiële bijdrage, advies en/of bestuurlijke ondersteuning. Het Maagdenhuis heeft bijzondere aandacht voor de jeugd en ouderen.
www.maagdenhuis.nl

NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND
NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap zodat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.
www.nsgk.nl

STICHTING ZONNIGE JEUGD
Stichting Zonnige Jeugd verstrekt giften aan maatschappelijke projecten voor talentontwikkeling van kinderen tussen 6 en 18 jaar oud die door omstandigheden hulp nodig hebben.
www.zonnigejeugd.nl

ORANJE FONDS
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Door steun van het Oranje Fonds ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.
www.oranjefonds.nl

VSBFONDS
VSBfonds draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van ‘samen leven’ in Nederland. Het fonds steunt initiatieven die hieraan bijdragen met geld, kennis en netwerken.
www.vsbfonds.nl