Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Cursussen

Deskundigheidsbevordering kan plaatsvinden op initiatief van de vrijwilliger of op initiatief van de organisatie. Bij sommige werkzaamheden is deskundigheidsbevordering zelfs verplicht (bijvoorbeeld in de vorm van een EHBO cursus).

Elke vrijwilliger wordt in principe in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan deskundigheidsbevordering. Sommige vrijwillige werkzaamheden zijn zo specifiek dat een training of cursus gevolgd moet worden voordat de vrijwilliger aan de slag kan gaan. Uiteraard worden alle vrijwillige werkzaamheden altijd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een beroepskracht.

Ons cursusaanbod:
- momenteel zijn er geen cursussen beschikbaar