Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Links

WMO

http://www.zorgwijzer.nl/faq/wmog

Zorgwijzer.nl is een voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen

http://www.zorgwijzer.nl

Gemeente Leudal.
http://www.leudal.nl/

Stichting Land van Horne, Thuis in Zorg
http://www.landvanhorne.nl

Studiegroep Leudal
http://www.leudal.info/studiegroep/index.html

Proteion Thuis
http://www.proteion.nl/

Sportvereniging Heythuysen
http://www.svheythuysen.nl/

Overzicht vrijwilligers vacaturebanken.
http://www.vrijwilligerscentrale.nu/

Vrijwilligersplein: wet en regelgeving.
Fiscale wetgeving, Vrijwilligerswerk en sociale uitkeringen, Arbo wetgeving Arbeidsomstandigheden Drank- en Horecawet etc.
http://www.vrijwilligerswerk.nl/

Vrijwilligersplein
http://urlspion.nl/www.vrijwilligersplein.nl

Een site met tientallen links naar lokale, regionale en landelijke vrijwilligersites.
http://www.vrijwilligers.eigenstart.nl

Vrijwilligers Informatiebank; alle mogelijke informatie en informatiebronnen ten behoeve van het vrijwilligerswerk. 
http://www.vrijwilligers.nu/

http://vrijwilligerswerk.startpagina.nl/

Vrijwilligerskaart.
De vrijwilligerskaart is een kleine pas met grote voordelen. Vrijwilligersorganisaties kunnen voor een laag bedrag per jaar de kaart aan hun vrijwilligers geven. Hiermee krijgen de vrijwilligers toegang tot een compleet pakket van diensten en privileges afgestemd op de wensen van vrijwilligers.
http://www.vrijwilligers.nl/

Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg.
http://www.povl.nl/

VSB-fonds: voor projecten en aanvragen op het gebied van Zorg & Welzijn, Natuur & Milieu, Kunst & Cultuur, en Sport & Vrije Tijd.
http://www.vsbfonds.nl/

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland - op grote en op kleine schaal.

http://www.cultuurfonds.nl

 
Het Oranjefonds
Voorheen bekend als het Juliana Welzijn Fonds, verleent steun voor initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn, in het bijzonder waar het gaat om projecten die sociale cohesie bevorderen.

http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/

 

Stichting DOEN ontvangt haar gelden van de Nationale Postcode Loterij en de Sponsor Loterij. In de besteding van haar gelden kiest zij voor de werkterreinen Natuur en Milieu, Ontwikkelingssamenwerking en Mensenrechten, Welzijn en Sport en Cultuur.

http://www.doen.nl/

 

Wmo Informatie Centrum
Per 1 januari 2013 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten krijgen er een nieuwe taak bij: begeleiden.
http://www.wmo-info.nl/

 

Voorkom misbruik van minderjarigen binnen een vereniging of vrijwilligersorganisatie. Dat is de doelstelling van het project ‘In Veilige Handen’. Het project ondersteunt verenigingen en vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van en omgaan met seksueel misbruik. Inzet: minderjarigen écht veilig op de sport- of hobbyclub. 

http://www.inveiligehanden.nl/

WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. De gemeenten voeren de WMO uit. 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo 

'Zo zijn onze manieren!'  bevat preventieve en curatieve richtlijnen om met klachten van vrijwilligers om te gaan. Het gaat om klachten die zijn ontstaan door conflicten, ongewenst gedrag of slechte arbeidsomstandigheden. Een waardevolle aanvulling op vrijwilligersbeleid. http://www.projectzozijnonzemanieren.nl/ 

Samenwerking tussen jongeren en vrijwilligersorganisaties in opdracht van school.
http://www.dejongevrijwilliger.nl/

Vrijwilligersorganisaties willen graag nieuwe, jonge vrijwilligers bereiken en betrekken. 
www.movisie.nl

Informatie voor leerlingen,school,stageaanbieders en stagemakelaars met betrekking tot maatschappelijke stage.
http://www.maatschappelijkestage.nl/

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Belangenbehartiging van vrijwilligers en vertegenwoordigers van de sector in binnen en buitenland.
www.nov.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Informatie voor mensen met een uitkering,die vrijwilligerswerk willen gaan doen.
http://www.szw.nl/

Synthese is dé onderneming voor hulp- en dienstverlening op sociaal gebied in de regio Noordelijk Limburg en opgericht in 1996.
http://www.synthese.nl/

Ook voor vrijwilligers en organisaties en verenigingen gelden wetten en regels. Het thema "wet- en regelgeving" geeft inzicht in alle relevante wetgeving: van belastingen tot arboregels.
http://www.arboportaal.nl/arbo_a_tm_z/v/vrijwilligers

Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. 
http://www.dichterbij.nl/

Vrijwilligersvergoedingen
Vrijwilligerswerk en de Belastingdienst

Informatie over mantelzorg.
http://www.demantelzorger.nl/

Vervoer
http://www.regiotaxilimburg.nl

http://www.valys.nl

http://www.janlinders.nl/