Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Vrijwilligersverzekering

Voor wie?
De gemeente Leudal heeft verzekeringspakketten afgesloten voor alle vrijwilligers, ongeacht hun leeftijd. Maar wat wordt er nu precies verstaan onder vrijwilligers? De gemeente Leudal hanteert de volgende definitie: iedereen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Vrijwilligers zijn ook bij eenmalige activiteiten verzekerd. Ook kerkelijk werk, buurtactiviteiten, mantelzorgers en stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen onder de vrijwilligersverzekering. Er is geen sprake van een leeftijdsgrens.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Verzekeringspakket
Het verzekeringspakket bestaat uit de Basispolis en de Pluspolis. Onder de Basispolis valt de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers en de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. Dan is er nog een uitgebreidere verzekering: de Pluspolis. Deze omvat de aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers, verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen en rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers.

• Dekkingsoverzicht VNG Vrijwilligerspolis.pdf (283,16 KB)Secundaire dekking (link naar dekkingsoverzicht PDF)

Bovenstaande verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat deze verzekeringen van kracht zijn voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering, met uitzondering van de ongevallenverzekering.

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie
Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente Leudal of voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd. Bijvoorbeeld de voetbalvader die mee gaat met een uitwedstrijd van zijn kind.

Schade… en dan?
Bij een schade kunt u het digitale schadeformulier invullen dat vanaf 1 januari 2012 op de website van de gemeente Leudal staat. Vervolgens kunt u het schadeformulier terug sturen naar de gemeente. De gemeente stuurt uw formulier dan door, waarna de verzekeraar rechtstreeks contact met u opneemt. De gemeente kan uw gegevens nagaan bij de vereniging of organisatie om te controleren of u terecht een claim indient.

Voor vragen over de vrijwilligersverzekering kunt u terecht bij Centraal Beheer Achmea, tel. 055 - 579 81 64 of via email: avov.non.profit@centraalbeheer.nl